Startseite

 


Б  Е  Л  И  Н  Д  А

Български Език и Литература Изучават Нашите Деца в Австрия  • ИЗУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО МАЙЧИН ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС ВЪВ ВИЕНА
  • СВОБОДНОИЗБИРАЕМ ПРЕДМЕТ В АВСТРИЙСКОТО УЧИЛИЩЕ
  • БЕЗПЛАТНО
  • ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО СЛЕДОБЕД
  • ВПИСВА СЕ В УЧИЛИЩНОТО СВИДЕТЕЛСТВО БЕЗ ОЦЕНКА

Mag. Elena Dimitrova

0043/6769409129; elenadimitrovawien@abv.bg

VS Kolonitzgasse 15, 1030 Wien; www.vskolonitzgasse.schule.wien.at

VS Galileigasse 5, 1090 Wien; www.galileigasse.schule.wien.at


http://sites.google.com/site/bulgarischlernenwien