Varmt välkommen till vårt hus och Brf Smeden!

Här kommer lite allmän information som kan vara bra att känna till för dig som nyinflyttad.

Allmänt

Bostadsrättsföreningen Smeden äger fastigheten, KV Staben1, som består av ett punkthus på åtta bostadsvåningar, vindsplan samt souterrängkällarplan innehållandes cykelförråd, föreningslokal och garageplatser. Föreningen äger även marken runtomkring byggnaden. Huset är byggt 1939 och det finns 44 bostäder, 5 garageplatser och 4 utomhusparkeringsplatser. Det är för närvarande väntelista för tillgång till parkeringsplats, kön sköts av vår förvaltare.

Entréporten är låst mellan kl 21.00 - 07.00 och då behövs nyckel för att komma in. Övriga tider fungerar koden. Vid behov av att kopiera nyckeln som går till de gemensamma utrymmena samt den egna dörren behövs fullmakt från styrelsen. Hushållsavfall slängs i soptunnorna utanför porten. Närmaste återvinningsstation för återvinning av tex glas och papper finns på Studentbacken vid Jerum.

Föreningen har ett gruppavtal med ComHem för kabel-TV och bredband som gäller t.o.m. 2019-12-31. Avtalet gäller digital TV-bas och Bredband 100/10. Avtal om andra abonnemangsnivåer tecknas direkt hos ComHem. Om ni vill ha blomsterlådor på balkongen måste dessa hängas inåt. I lägenheter med eldstad råder eldningsförbud om eldstaden inte är provtryckt och rökkanalerna är tätade. I de fall ni anordnar med en provtryckning/tätning ska aktuellt protokoll lämnas till styrelsen innan eldning kan påbörjas. På grund av brandrisken och för att inte hindra framkomligheten för boende eller eventuell räddningspersonal, ska trapphuset hållas fritt från lösa föremål. Cyklar och eventuella barnvagnar kan låsas in i det gemensamma utrymmet i källaren.


Elcentralen i varje lägenhet är utrustad med en jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren bör testas med 6 månaders intervaller enligt anvisningarna i elcentralen.

Föreningen anordnar vid behov gemensamma städdagar. Detta är även ett trevligt sätt att träffa grannarna i huset så vi hoppas att ni kommer på dessa. Under sommarhalvåret sätts en lista upp i entrén för gräsklippning.

Gemensamma utrymmen

I huset finns flera gemensamma utrymmen. På bottenvåningen återfinns tvättstuga, samt ”gröna rummet”. Bokning av tvättid sker med bokningscylinder utanför tvättstugan. I källaren återfinns cykelrum, till vilket man även kan gå in från baksidan. Föreningen har även en takterrass på vilken föreningen tillhandahåller en kolgrill för medlemmarnas nyttjande. För att boka grillen finns en i kalendern i anslutning. Kol och tändvätska ingår ej,

Förvaltning av fastigheten

Den ekonomiska och tekniska förvaltningen sköts av Fastighetsägarna AB. Vid frågor om avier, föreningens ekonomi eller köplatser för garage eller parkeringsplats kontakta deras kundservice på 08-617 76 00 . 

Styrelsen administrerar den digitala bokningssystemet för tvättstugan och ansvarar för bokstäver och namnskyltar för dörr/postboxar. 

Föreningens hemsida

På föreningens hemsida, www.brfsmeden.se, publicerar styrelsen aktuell information. På hemsidan återfinns även stadgar, årsredovisningar, kontaktuppgifter m.m. Vid eventuella ombyggnationer av lägenheten krävs styrelsens godkännande. Detta görs genom en blankett som återfinns på hemsidan. Vid andrahandsupplåtelser ska styrelsen meddelas och även för detta finns blankett på hemsidan. 

Vi hoppas att ni ska trivas i huset och önskar er hjärtligt välkomna!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen