Kontaktuppgifter

För generella frågor går det väldigt bra att kontakta styrelsen via brfsmeden@gmail.comFör frågor riktade direkt till någon av våra styrelsemedlemmar finner följer kontaktuppgifter nedan:

Johan Lundblad
Ordförande
E-post: j.y.lundblad@gmail.com

Johan Axelsson
Kassör
E-post: johan.axelsson@sweco.se

Sophia Häggmark Elmér
Sekreterare
E-post: sophiahaggmarksvensson@gmail.com

Sten Retlev

Ledamot
E-post: sten@retlev.se

Joakim Lindström
Ledamot
E-post: joakim.lindstrom@gronalund.com

Mikael Svanberg
Ledamot
E-post: mike@comhem.se

Jan Wallmark

Suppleant
E-post: info@janwallmark.se

Cathrine Nyman
Suppleant
E-post: cathrine.nyman@hotmail.se