- ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) -

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

บทเพลง "ในหลวงรัชกาลที่สิบ"

ประพันธ์คำร้องและทำนอง พันโท ธัญวพิสิทธิ์  จิรากฤติภาสกุล

เรียบเรียงเสียงประสาน พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล

ขับร้อง นาย ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์

(นักร้องชนะเลิศฝ่ายชาย โครงการ "ศาลาเฉลิมกรุง สืปสานตำนานเพลง" ปี ๒๔๔๙)

ขับร้องประสานเสียง นาย วิรัข อยู่ถาวร

นางสาว พิมพ์พริมา วงษ์พรหม

#บทเพลงเพื่อพี่น้องตำรวจตระเวนชายแดน

เพลง "กายเราคือเสาหลัก"

ประพันธ์ทำนอง-คำร้องและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ขับร้องโดย พ.อ.นพ. วิภู กำเนิดดี


#แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 5 กลุ่มสายงาน ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

#ตำรวจตระเวนชายแดน

#กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11  ๑. เมื่อ ๑๗๐๖๐๐ - ๑๗๐๘๓๐  ต.ค.๖๕   กก.ตชด.๑๑ จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) , พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเเละพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) เนื่องในวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  ครบรอบปีที่ ๓๘  ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕   โดยมี พ.ต.อ.พรชัย   เเช่มช้อย ผกก.ตชด.๑๑  เป็นประธานในพิธี   พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ  ร่วมพิธี

   ๒. เมื่อ ๑๗๐๙๐๐ - ๑๗๑๒๐๐ ต.ค.๖๕  กก.ตชด.๑๑  จัดพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) เเละพิธีมอบโล่เกียรติคุณข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นและครูปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  ครบรอบปีที่ ๓๘  ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕   โดยมี พล.ต.ท.ณัฐ  สิงห์อุดม  ผบช.ตชด.


2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า

   การปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย” เกือบทุกคนอาจนึกถึงปี พ.ศ. 2475 ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร 

   แต่แท้จริงแล้ว การวางรากฐานเพื่อเปลี่ยนแปลง ไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย กลับมาจากผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือพระมหากษัตริย์นั่นเอง โดยการวางรากฐาน ในการเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยแก่ประชาชน ก่อนปีแห่งการเปลี่ยนแปลง 2475 อยู่เกือบครึ่งศตวรรษ

พ.ต.อ.พรชัย  แช่มช้อย

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑

ทดสอบความรู้(ข้อเขียน)ศิษย์เก่ารร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.๑๑

วันที่ 20 ก.ค.65 ว่าที่ พ.ต.อ.พรชัย แช่มช้อย ผกก.ตชด.11 เป็นประธานทดสอบความรู้(ข้อเขียน)ศิษย์เก่ารร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.๑๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนประจำปี 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ กก.ตชด.11 มีผู้เข้ารับการสอบจำนวน 23 คน                                                                                                                       📤 21 .ค.65

📤 27 พ.ค.65

📤 9 มี.ค.65

🧯 ว่าที่ พ.ต.อ.พรชัย แช่มช้อย ผกก.ตชด.11 มอบหมายให้ กำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.114 เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ บ.เขาแก้ว ม.6 ต.ปะตง อ.สอยดาว​ จ.จันทบุรี ...เพิ่มเติม

🧯 ว่าที่ พ.ต.อ.พรชัย แช่มช้อย ผกก.ตชด.11 มอบหมายให้ กำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.114 เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ บ.เขาแก้ว ม.6 ต.ปะตง อ.สอยดาว​ จ.จันทบุรี ...เพิ่มเติม

เว็บไซต์แนะนำ