- ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) -

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า

   การปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย” เกือบทุกคนอาจนึกถึงปี พ.ศ. 2475 ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร 

   แต่แท้จริงแล้ว การวางรากฐานเพื่อเปลี่ยนแปลง ไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย กลับมาจากผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือพระมหากษัตริย์นั่นเอง โดยการวางรากฐาน ในการเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยแก่ประชาชน ก่อนปีแห่งการเปลี่ยนแปลง 2475 อยู่เกือบครึ่งศตวรรษ

ภารกิจที่สำคัญ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้เป็นครั้งที่ ๖ ...อ่านต่อ

        📥 1 ส.ค.66

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บ้านเขาฉลาด

เมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ซึ่งโรงเรียนได้เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๙๕ คน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ โดยทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้เป็นครั้งที่ ๖ ...อ่านต่อ

        📥 1 ส.ค.66

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยม รร.ตชด.บ้านน้ำแดง

เมื่อ ๑๔๑๐๐๐ มิ.ย.๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยม รร.ตชด.บ้านน้ำแดง อ.ขลุง จว.จันทบุรี โดยมี พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พ.ต.อ.พรชัย แช่มช้อย ผกก.ตชด.๑๑ แม่บ้าน ตร. พร้อมคณะหน่วยสนองงานตามพระราชดำริฯ ประชาชน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนทุนฯ และศิษย์เก่า ร่วมรับเสด็จฯ จนถึงเวลา ๑๓.๐๐ น.

        📥 15 มิ.ย.66

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด., พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะ ได้เดินทางไป รร.ตชด.บ้านท่ากุ่ม

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด., พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะ ได้เดินทางไป รร.ตชด.บ้านท่ากุ่ม เพื่อสำรวจพื้นที่ และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี โดยมี พ.ต.อ.พรชัย แช่มช้อย ผกก.ตชด.๑๑, พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ชัยอนันต์ รอง ผกก.ตชด.๑๑, พ.ต.ท.ทองสุข สระแก้ว ครูใหญ่ฯ  ให้การต้อนรับ จนถึงเวลา ๑๒.๔๐ น. 

        📥 10 ก.ค.66

📤 27 พ.ค.65

📤 9 มี.ค.65

พ.ต.ท.สมบัติ จรูญไชย ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านน้ำแดง พร้อมคณะครู นักเรียน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณศาลาแปดเหลี่ยมชายหาดแหลมสิงห์ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดจันทบุรี   ......เพิ่มเติม       

📥 16 .ค.67

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ......เพิ่มเติม       📥 6 ธ.ค.66

🧯 พ.ต.ต.ศิริธิติ ฤทธิ์มีชัยจินดา ผบ.ร้อย ตชด.๑๑๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา งานแพทย์ร้อย ตชด.๑๑๕ รวม ๘ นาย ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ(อัคคีภัย) เข้าสำรวจความเสียหาย ...เพิ่มเติม

 

🧯 ว่าที่ พ.ต.อ.พรชัย แช่มช้อย ผกก.ตชด.11 มอบหมายให้ กำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.114 เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ บ.เขาแก้ว ม.6 ต.ปะตง อ.สอยดาว​ จ.จันทบุรี ...เพิ่มเติม