home


Torsdag 25. februar 2021
Årsmøte
Møtested ennå bestemt-
Program ifølge vedtektene § 6
Forslag til årsmøte må være levert styret senest 4 februar
NB! Årsmøtet er kun for medlemmer.
På grunn av den pågående Korona pandemien og smitteverntiltak den medfører kan dato for årsmøte bli endret

Torsdag 11 juni 2020
Viktig informasjonsmøte
på klubblokalet i Torsbekkdalenklokken kl. 19