Reviews

- Bogdan Voicu. 2017. Sociology as a Population Science, Contemporary Sociology 46(3): 309 - 312.

- Bogdan Voicu. 2014. „Book Review: Francesco Sarracino and Małgorzata Mikucka. 2014. Beyond Money: the social roots of health and well-being”, Applied Research in Quality of Life, DOI 10.1007/s11482-014-9375-6. [JCR impact factor (2013): 0.642]

- Bogdan Voicu. 2006. „Despre muncă, români şi postcomunism:Monica Heintz, Etica muncii la românii de azi” [On work, Romanians and postcommunism: Monica Heintz, Work ethics in contemporary Romania], Sociologie Românească, 2/2006.

- Bogdan Voicu. 2004. Câteva jurnale de ştiinţe sociale dinafara Bucureştiului. O trecere în revistă [Some Journals of Social Sciences outside from Bucharest. A review], Calitatea Vieţii, 3-4/2004: 395-397.

- Bogdan Voicu, Simona Vonica, Ozana Cucu, Monica Constantinescu. 2004. Conferinţa anuală a Asociaţiei Române de Sociologie şi a Asociaţiei Române de Promovare a Asistenţei Sociale (Cluj,7-8 mai 2004) [Joint Annual Conference of the Romanian Association for Sociology and of the Romanian Association for promoting Social Work, Cluj, 7-8 of May 2004], Calitatea Vieţii 3-4/2004: 383-394.

-   Bogdan Voicu – „Globalization, Integration and Social Development in Central and Eastern Europe, Sibiu, 6-8 septembrie 2003”, Sociologie Românească 1/2004.

-   Bogdan Voicu – „Dumitru Sandu, Sociabilitatea în spaţiul dezvoltării. Încredere, toleranţă şi reţele sociale” (Dumitru Sandu: Sociability within the space of development. Trust, tolerance and social networks), Sociologie Românească 1/2004.

-   Bogdan Voicu – „Ioan Mihăilescu, Sociologie generală. Concepte fundamentale şi studii de caz” (Ioan Mihăilescu: Sociology. Basic concepts and case studies), Sociologie Românească 1/2004.

-   Bogdan Voicu – „Katherine Verdery, Socialismul: ce a fost şi ce urmează” (Katherine Verdery: What was Socialism and what comes next), Sociologie Românească 1/2004.

-   Bogdan Voicu – „Rainer Neef şi Manuela Stănculescu (ed.), The Social Impact of Informal Economies in Eastern Europe”, Sociologie Românească 1/2004.

-   Bogdan Voicu – “Paul Dekker şi Loek Halman (ed.), The Values of Volunteering. Cross-Cultural Perspectives”, Sociologie Românească 1/2004.

-   Bogdan Voicu - „Care istorie?” (Which history?), Revista de Cercetări Sociale, nr. 1-2/1999. [downloadable as .DOC file]

-   Mălina Frunză, Bogdan Voicu - „Sărăcia - problemă a României contemporane. Impresii de la un seminar despre 'Dezvoltare durabilă şi politici antisărăcie'“ (Poverty – problem or the contemporary Romania. Impressions from a seminary about ‘Durable development and antipoverty policy’), in Calitatea Vieţii, nr. 3-4/1997

-   Mălina Frunză, Bogdan Voicu - „Dezvoltare umană în România“ (Human Development in Romania), in Calitatea Vieţii, nr. 3-4/1997: 341-344.