Sluipverkeer

In 2012 was er veel overlast door sluipverkeer, Er kwam een tijdelijk inrijverbod tijdens de ochtendspits (behalve voor bestemmingsverkeer).

Voorgeschiedenis: protesten, een verkeerstelling en massale aanwezigheid van bewoners op een bijeenkomst met de deelgemeente leidden tot het breed gedeelde idee een inrijverbod tijdens de ochtenspits in te stellen.

De deelgemeente wilde dit alleen doen, als uit een enquête zou blijken dat de meerderheid van de bewoners ervoor was. Er was wel een addertje onder het gras: de respons wel moest wel hoog zijn. De respons werd hoog, doordat allerlei bewoners er door buren aan werden herinnerd de enquête in te vullen.