De verdwenen groenstrook

Aan de Agata de Bruynkade naast nr. 8 
was een groenstrook met vier bomen 
gepland (bron: toegestuurde tekening 
Inrichtingsplan)Toen er aan de uitvoering begonnen werd,
bleek de de geplande groenstrook grotendeels
veranderd in een straat. Na protesteren werd
de groenstrook weer met 163 cm verbreed, 
toch weer plaats voor enkele bomen. 
(De groene lijn laat zien hoe de rand van
de nieuwe straat oorspronkelijk lag,
voordat deze na protest werd opgeschoven.)Comments