De verdwenen groenstrook

Aan de Agata de Bruynkade naast nr. 8

was een groenstrook met vier bomen

gepland (bron: toegestuurde tekening

Inrichtingsplan)

Toen er aan de uitvoering begonnen werd,

bleek de de geplande groenstrook grotendeels

veranderd in een straat. Na protesteren werd

de groenstrook weer met 163 cm verbreed,

toch weer plaats voor enkele bomen.

(De groene lijn laat zien hoe de rand van

de nieuwe straat oorspronkelijk lag,

voordat deze na protest werd opgeschoven.)