Fyrværkeri-katastrofen i Seest

Forskningsprojekt om de psykosociale konsekvenser

Den 3. november 2004 eksploderede en fyrværkerifabrik i Seest, som er en forstad til Kolding. Én brandmand blev dræbt, og ganske få beboere blev kvæstet som resultat af politiets evakuering af det truede område. Eksplosionerne blev målt til 2,2 på Richterskalaen og forårsagede ødelæggelse af 176 huse, hvoraf 75 var totalskadede. Ødelæggelserne løber op i 750 millioner kroner.

Denne katastrofe er den alvorligste i Danmark siden Anden Verdenskrig målt i ødelæggelse af et lokalområde, mens andre katastrofer har kostet mange flere menneskeliv.

Det kan ikke undgås, at en sådan katastrofen medfører psykologiske og sociale følgevirkninger for både beboere og indsatsstyrker. Der er planlagt flere forskningsprojekter, som vil søge at afklare dette. Forskningen foretages i tilknytning til Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, og ledes af psykolog, professor Ask Elklit i samarbejde med psykolog Keld Molin.

Ask Elklit og Keld Molin:

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest

Del 1 – Beboerne 3 måneder efter

Marts 2006. Læs sammenfatning

Rapporten kan købes hos Psykologisk Institut

Undersøgelsen gennemgås i flere artikler i Psykolog Nyt: kap. 1, kap. 2, kap. 3

Ask Elklit og Keld Molin:

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest

Del 2 – Indsatspersonellet 5 måneder efter

August 2007. Læs sammenfatning

Rapporten kan købes hos Psykologisk Institut

Undersøgelsen gennemgås i to artikler i Psykolog Nyt: kap. 1, kap. 2

Christina Duch og Ask Elklit:

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest

Del 3 - Børnene

Februar 2008. Læs sammenfatning

Rapporten kan købes hos Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab, tlf. 33 12 18 62

Undersøgelsen gennemgås i en artikel i Psykolog Nyt: kap. 1

Ask Elklit, Tóra Petersen og Keld Molin:

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i SeestDel 4 - Beboerne 15 måneder efter April 2009. Rapporten kan downloades herUndersøgelsen gennemgås i en artikel i Psykolog Nyt: kap. 1Ask Elklit og Keld Molin:De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i SeestDel 5 - Indsatspersonellet 17 måneder efter

Undersøgelsen er påbegyndt maj 2006 - Undersøgelsen er ikke publiceret

Udvalgte artikler og links om fyrværkerikatastrofen, de psykosociale konsekvenser m.m.

Det store brag

Seest-ulykken i 2004 var den største danske katastrofe i et lokalsamfund − i hvert fald siden besættelsen. Hvad gjorde katastrofen ved beboere og redningspersonale? Det er vi på vej til at få eksakt viden om.

Foromtale af forskningsprojektet bragt i Psykolog Nyt, nr. 16, 2005.

Tre måneder efter Seest

En stor katastrofe på hjemlig grund er usædvanligt stof i dansk forskning. To psykologer har på baggrund af hændelserne i Seest i 2004 gennemført en omfattende undersøgelse af de psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen.

Psykolog Nyt, nr. 8, 2006.

Oplevelsen af en katastrofe

To Psykologer har på baggrund af hændelserne i Seest i 2004 undersøgt de psykososociale konsekvenser af fyrværkerikatastrofen. Der var overraskende spørgsmål på svaret om, hvad de implicerede havde oplevet som "det værste".

Psykolog Nyt, nr. 9, 2006.

Læren af Seest-katastrofen

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i 2004 rækker langt ud over den øjeblikke livsfare og de nedbrændte huse. Her resumeres den vigtigste lære fra den undersøgelse, to psykologer har foretaget.

Psykolog Nyt, nr. 10, 2006.

Indsatsen i Seest

Store styrker af indsatspersonel deltog ved fyrværkerikatastrofen i Seest. To psykologer har på baggrund af hændelserne i 2004 gennemført en omfattende undersøgelse af de psykosociale følger.

Psykolog Nyt, nr. 13, 2007.

Indsatsen i Seest II

Hvilke faktorer var mest belastende for indsatspersonellet ved fyrværkerikatastrofen i Seest? Keld Molin og Ask Elklit regnede på tallene og fandt et svar – men bestemt ikke det, de havde forventet.

Psykolog Nyt, nr. 14, 2007.

Børneperspektiv på en katastrofe

Børn reagerer ganske stærkt og længe på en katastrofe, og især pigerne og de mindste børn er udsatte. Det bekræftes i en ny undersøgelse omfattende de børn, som oplevede Seest-eksplosionen.

Psykolog Nyt, nr. 4, 2008.

Big Bang: Den mentale efterslukning.

Rigspolitiets psykologtjeneste er med til at åbne de sidste og måske "fortrængte" kamre af erindring.

Artikel om de psykologiske støttetiltag hos politiet efter fyrværkerikatastrofen bragt i Dansk Politi nr. 12, 2004.

Læs flere artikler i Dansk Politi om fyrværkerikatastrofen og den psykiske påvirkning.

Kolding Kommunes hjemmeside "Fyrværkeribranden i Seest".

JydskeVestkystens temaside "Katastrofen i Kolding".

Danmarks Radio: Katastrofen i Kolding.

Danmarks Radio, Viden Om. Se udsendelsen: "Eksplosionen i Seest".

TVSYDs hjemmeside om Seest.

Seestnet - samlingsstedet, hvor beboerne kan dele erfaringer fra fyrværkerikatastrofen og tiden derefter.

Politiets redegørelse "Fyrværkerikatastrofen i Kolding 2004 - En tværfaglig redegørelse".

Beredskabsstyrelsens "Fyrværkeriulykken i Kolding – En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling".

Den uvildige ekspertgruppes "Rapport vedrørende fyrværkeriulykken i Seest".

Artikel om kommunikationsfolkene, der stod bag Kolding Kommunes hjemmeside.

En privat hjemmeside med billeder fra katastrofen.