Bog: "Terrorens anatomi"

Jakob Aahauge og Pelle Schierup (red.):

Terrorens Anatomi - en interviewbog

Rosenkilde, 2007

Terrorens anatomi er en bog der går bag om fordomme. I en serie dybdegåendeinterviews forsøger 12 eksperter at belyse den globale terrors strukturer, dens udspring og konsekvenser. Hvorfor er den så svær at inddæmme? Måske kan vi først besvare dette spørgsmål, når vi opgiver ønsket om at forstå terroren ud fra én bestemt optik, men indtænker både krigen mod terror, terrorens struktur og psykologi, og dens forhold til religion og medier.

I Terrorens anatomi lader forfatterne de indbudte eksperter tale hinanden imod, så ingen synsvinkler får lov til at dominere bogens kapitler. Der er kun eksperternes viden, deres argumenter og læserens egen dømmekraft.

Jørgen Bæk Simonsen

Anja Dalgaard-Nielsen

Carl Pedersen

Tøger Seidenfaden

Karsten Fledelius

Lorenzo Vidino

Magnus Ranstorp

Tina Magaard

Rolf Kuschel

Marc Sageman

Keld Molin

Osama al-Habahbeh

Berlingske Tidende bragte tirsdag, d. 11. september 2007 - på 6 års dagen for terrorangrebet - en artikel om mit bidrag til bogen "Terrorens anatomi" i forbindelse med dens udgivelse

Seks år efter terrorangrebene i New York og Washington har datoen 11. september mistet en del af sin skygge blandt danskerne. Nu er terror bare en del af vores bevidsthed, siger psykolog.

Læs avisartiklen som pdf-fil

Læs mit bidrag til bogen - kapitlet "Frygtens psykologi"