Bog: "Terror-angrebets psykologi"

Keld Molin:

Terrorangrebets psykologi.

Psykologiske konsekvenser og beredskab

ved terror med masseødelæggelsesvåben.

Frydenlund, 2005.

Se forlagets omtale af bogen og køb bogen via on-linebetaling

Læs bogens forord

Læs bogens indledning

Se indholdsfortegnelsen

Læs anmeldelse i Psykolog Nyt, d. 12. august 2005

Læs anmeldelse i Ugeskrift for Læger, d. 1. maj 2006

Læs anmeldelse fra Psykinfo i Århus

Læs anmeldelse i Danske Officerer - Linieofficerernes Fagblad, nr. 7/2005

Læs kronik i Berlingske Tidende, d. 16. juni 2005: "Dansk terrorberedskab overser psyken" eller som pdf-fil

Læs Synspunkt i Dansk Politi, d. 2. september 2005: "Terrorberedskab savner psykologi"

Læs Standpunkt i Det Frie Ord, september 2005: "Terrorfrygtens udfordringer"

Læs artikel på hjemmesiden for Young Europeans for Security, december 2005: "Terrorberedskabets psykologiske udfordringer"

Læs samme artikel i YES's officielle nyhedsbrev Communiqué, nr. 4, 2005

Se portrætartikel i Kolding Ugeavis, d. 15. juni 2005

ku2005.juni.pdf