Egne artikler + oplæg

Artikel i JydskeVestkysten, 1. feb. 2013

Portræt-artikel

Artikel i Berlingske Tidende, 11. sep.

En dag som de fleste

Seks år efter terrorangrebene i New York og Washington har datoen 11. september mistet en del af sin skygge blandt danskerne. Nu er terror bare en del af vores bevidsthed, siger psykolog.

Indslag DR1 TV-Avisen, 11. sep. kl. 21,00

Terror er blevet hverdag (ingen link)

Danmark er vi langt fra ubekendt med truslen om terror. Senest da otte unge mænd i sidste uge blev anholdt og mistænkt for at planlægge et terrorangreb. Men her seks år efter terrorangrebet på World Trade Center 11. september 2001 har vi herhjemme lært at leve med frygten.

Interview P1 Morgen, 7. sep 2007

Påvirker truslen om terror? (ingen link)

Med terrorsagerne fra Vollsmose, Glostrup og senest Glasvej i København, er Danmark vågnet af sin tornerosesøvn.

Selvom Politiets Efterretningstjeneste i kølvandet på de tre terrorsager ikke har ændret på trusselsvurderingen, så taler tjenestens ansatte i følge Politiken ikke længere om, hvis terrorangrebet rammer København, men om hvornår det sker.

Medvirkende: Hans-Jørgen Bonnichsen, tidligere operationel chef for PET & Keld Molin, psykolog og forfatter til bogen "Terrorangrebets psykologi"

Præster og stress

Har præsterne overtaget John Wayne-syndromet? - Hvad kan præster lære af politiet om håndtering af arbejdsmæssige psykiske belastninger? Præsteforeningens Blad, 2007/17, 27. april 2007.

Temanummer

Krisehåndtering tages op i Psykiatri-Information 04/2006 (december-udgaven). Udvalgte artikler kan downloades; bl.a. undertegnedes artikel om "Terrorangrebets psykologi".

Radiointerview

Myndigheder skal lære risikokommunikation (ingen link)

Omtale af indlæg i Beredskabspsykologens weblog hos EC Portalen og Radio VLR.

Oplæg Omtale af indlæg på DBI-dagen 18. maj 2006om terrorangrebets psykologi, hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut i Hvidovre kan læses på Teknologiportalen eller i Brand & Sikring nr. 3/2006, p. 4. OplægTerrorangrebets psykologi.Beredskabskonference. D. 14. december 2005, Eigtveds Pakhus.

Terrorberedskabets psykologiske udfordringer.

Artikel på Young Europeans for Security's hjemmeside. December 2005.

Terrorberedskabets psykologiske udfordringer.

Communiqué, nr. 4, 2005.

The immediate and post-immidiate institutional resources in cases of terrorist acts: The need for a public health perspective.Proceedings of the study days held in October 2005. Promotion of resources for victims of terrorist acts and their families. p. 64-69.Eureste.org, Croix-Rouge, Bruxelles, Belgique.Terrorfrygtens udfordringer.Standpunkt. Det Frie Ord. September 2005.

Terrorberedskab savner psykologi.

Synspunkt. Dansk Politi. D. 2. september 2005.

Dansk terrorberedskab overser psyken.

Kronik. Berlingske Tidende. D. 16. juni 2005.

Risikokommunikation

Menneskers reaktioner og behovet for information og kommunikation i katastrofesituationer.

Indlæg ved temadagen "Beredskab, risikokommunikation og reaktionsmønstre", som blev afholdt af Beredskabsudviklingsenheden, Beredskabsstyrelsen på Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse, Bernstorff Slot, Gentofte, d. 19. september, 2003.

Terrorberedskab

Terror og ur-angst.Risikoen for, at terrorister anvender masseødelæggelsesvåben, har aldrig været større end i vor tid. Terrorvåbenet er sprængfyldt med psykologi. Hvordan er vi klædt på til at håndtere dette?Psykolog Nyt, nr. 23, 2001.Planlægningen af psykosocialt katastrofeberedskabPsykosocial bistand ved katastrofer. Efter katastrofebranden på Scandinavian Star fik amterne pålagt at planlægge et beredskab, som tager hånd om de impliceredes psykosociale behov ved katastrofer. Samlet har amternes beredskab endnu ikke nået et tilfredsstillende niveau.

Psykolog Nyt, nr. 12, 2000.

Har også været bragt i Ugeskrift for læger, nr. 30, 2000.

Planlægningen af psykosocialt katastrofeberedskab

Katastrofeberedskabet kan blive meget bedre.

Amterne står for planlægningen af det beredskab,som tager hånd om borgernes psykosociale behov ved katastrofer. Her i 10-året efter Scandinavian Star er det endnu ikke på et tilfredsstillende niveau.

Sygeplejersken, nr. 37, 2000.

Kronik om krisepsykologisk bistand

Krisehjælp under udvikling.

Der gives ikke for meget krisehjælp. Krisehjælp er en ny serviceydelse i samfundet, som vi skal vænne os til og lære at få et realistisk forhold til. Vi undgår ikke lidelse i det menneskelige liv, og krisehjælp er ikke en mirakelkur. Vi må derfor alle - borgere, såvel som ledere i virksomheder og institutioner - tage ansvaret på os, når vore medmennesker udsættes for voldsomme hændelser.

Kronik, Morgenavisen Jyllands-Posten, d. 27. juli 1999.

Kommunikation ved katastrofer

Psykolog: Krise-web kan hjælpe.

Hurtig adgang til oplysninger om en ulykke hjælper pårørende til eventuelle ofre ud af den afmagt, de ellers fyldes af. Et krise websted hos politiet vil være en god idé, mener en krisepsykolog. DSB´s chefpsykolog tror modsat ikke, at der er meget vundet ved satse mere på Internet.

Computerworld, d. 5. juli 2000.

Boganmeldelse

Voldtægtsofre. Håndbog for fagpersoner.

Århus kom først med et Center for Voldtægtsofre. Nu foreligger der en håndbog for fagpersoner om arbejdet med voldtægtsofre.

Psykolog Nyt nr. 9, 2000.