Forside

                                                            … Siden opdateres ikke længere ...

- men jeg kan fortsat kontaktes via www.keldmolin.dk


Indhold: Denne side omfatter informationer, artikler og oplæg, som har relation til mit virke som psykolog i forbindelse med undervisnings-, forsknings- og konsulentvirksomhed m.m.

Temaer: Psykologiske og folkesundhedsmæssige aspekter ved kriser, katastrofer og terrorisme. Herunder: psykosocialt katastrofeberedskab, terrorisme med masseødelæggelsesvåben (CBRN-terror), beredskabsplanlægning, krise- og risikokommunikation, krisestyring, krisestøtte og kriseintervention.

Læs anmeldelser af bogen "TERRORANGREBETS PSYKOLOGI - psykologiske konsekvenser og beredskab ved terror med masseødelæggelsesvåben". Klik på Bog: "Terror-angrebets psykologi" i navigationspanelet.

Se endvidere hjemmesiden for min kliniske praksis i Kolding: PsykologHuset Keld Molin på www.keldmolin.dk