Initiateur et modérateur du forum - Initiatiefnemer en moderator van het forum
belgian_translators@googlegroups.com

Diplômé de l'Université de Liège, votre serviteur - qui tient à souligner ici qu'il agit en son nom personnel et à souligner l'importance du rôle qu'ont joué les conversations qu'il a eues avec M. Hannart, réviseur au Conseil d'État, dans la création du forum gratuit "Belgian Translators", ainsi qu'à remercier Herwin de Brucker, Greet Galle, Frank Kloeck, Hilde Van Dyck et Philippe Vandendorpe pour la traduction néerlandaise de ce site - est traducteur, réviseur et documentaliste "autoproclamé" au Service de traduction des documents parlementaires de la Chambre des représentants.

Toute question/observation/réaction sera la bienvenue !

Graag wil ik mij als initiatiefnemer even voorstellen: ik behaalde het diploma van vertaler aan de universiteit van Luik. Momenteel ben ik als vertaler, revisor en "zelfverklaarde" documentalist werkzaam bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, maar ik handel hier volledig uit eigen naam. De totstandkoming van dit project is in belangrijke mate te danken aan de talrijke gesprekken die ik gevoerd heb met de heer Hannart (Raad van State). Inzonderheid voor de vertaling naar het Nederlands wil ik hierbij graag een aantal andere collega's, met name Herwin de Brucker, Greet Galle, Frank Kloeck, Hilde Van Dyck en Philippe Vandendorpe van harte danken.

Vragen, opmerkingen en reacties zijn welkom!

Jean-François Bauduin
JFB@beltrans.org