Obec baráčníků v Radomyšli spolu se ZŠ a MŠ uskutečnila „ Mikulášskou besídku“

Datum přidání: Nov 30, 2015 7:14:28 AM

pro rodiče, prarodiče i ostatní občany Radomyšle.

V programu vystoupily děti z mateřské školy berušky a motýlci a pod dohledem svých učitelek předvedly krátké pásmo z pekelné říše. – opravdu krásně secvičené.

Pokračovaly děti ze základní školy v pásmu divadelním hudebním i recitačním.

Pan učitel L. Mráz přivedl svojí hudební školičku a děti předvedly co se pod jeho vedením naučily. Moc hezká podívaná. Obec baráčníků nacvičila pohádku „O dvanácti měsíčkách, tak trochu jinak“, která se obecenstvu líbila. Na závěr vystoupila Štěpánka Hřebíčková ze 7. třídy, která završila celou besídku svým krásným hlasem a hudebním doprovodem.

Všichni účinkující si zaslouží veliký dík za svoje vystoupení.

Zapsala Jůzková Zdeňka - panímaminka OB

Fotogalerie