Úvod

Obec baráčníků Radomyšl je spolek jehož činností je udržování staročeských tradic a zvyků. Výrazně se podílí na kultulrním životě mětyse a okolí. Je součástí X. župy spisovatele Josefa Holečka ve Vodňanech. Byla založena roku 1939 místními obyvateli na základě soudržnosti a pospolitosti.