Trần Bá Lang

Tây Sơn - Bình Định

 

 

 
 
XA VẮNG
 
Còn đây chút nắng xuân phai
Còn em áo lụa sớm mai hôm nào
Chừng thu từ biệt non cao
Tàng đông nghiêng lạnh xôn xao núi rừng
Người xa còn hội tương phùng
Đời xa tôi mãi muôn trùng cuộc vui
Sông mang theo đất về xuôi

Tôi mang theo những ngậm ngùi dấu chân 

 
Thủy & Trần Bá Lang (Qui Nhơn 02/2009)