Nguyễn An Đình

An Ngãi - Nhơn Hưng - An Nhơn - Bình Định

 

 
 
 

 


 


Free Hit Counters

 

 

 
Dáng Em Đốt Cỏ
 
Rung cây rung cội rung cành
Gió lay bên ấy cũng thành xôn xao
Nhớ lời hò hẹn năm nào
Chiều nay gió gọi cất cao trên đồng
Dáng em đốt cỏ bên sông
Hay là bóng khói thả bồng bềnh mây

***

Ngàn Màu Hoa

Chợt nghe mạch đất lâng lâng
Mồ hôi đổ xuống trong ngần thời gian
Cây xanh rợp bóng hàng hàng
Em đi em đứng toả ngàn màu hoa