Xavier Aragay

Visiteu la pàgina web de l'autor: Xavier Aragay

https://sites.google.com/site/autorslh/index-d-autors/ferran-adria-acosta/facebook.jpg?attredirects=0
https://es.linkedin.com/in/xaragay

Economista i apassionat de l’educació i la seva transformació profunda.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB de Barcelona, Diploma de Funció Gerencial a les Administracions Públiques per ESADE. Diploma d'Alta Direcció d'Empreses per IESE i Màster en Desenvolupament Organitzacional i en Lideratge i Gestió de la Ciència.

Fou tinent d’Alcalde de Cultura, Joventut i Esports de l’Ajuntament de l’Hospitalet, Gerent Adjunt de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), fundador i Director-Gerent de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i Gerent del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO).

La seva vocació professional és liderar, dirigir i gestionar el canvi i la transformació de les organitzacions i especialment de les institucions educatives amb una gran vocació de servei a les persones i institucions

Ha estat el creador i impulsor, fins a setembre del 2016, del projecte HORITZÓ 2020 que presenta una experiència de transformació profunda de l'educació. Actualment desenvolupa la seva activitat com expert en la transformació y la gestió del canvi, especialment aplicat al món educatiu.

Aquells que el coneixen de prop diuen d’ell que és visionari, dialogant, exigent i tenaç. Li encanta fer esquemes, jugar amb les paraules i gaudir de la natura pujant els cims més insospitats

Podeu saber-ne més a: HORITZÓ 2020

Entrevista emesa al programa 8 al dia de 8tv, en la que explica el nou model pedagògic que està implantant Jesuïtes Educació.

“Sembla mentida com passa el temps i els vincles que establim amb allò més proper: els veïns, els carrers, els comerços i les entitats.

Tot va començar amb 19 anys, és aleshores quan conec l'Hospitalet a partir del treball en diversos projectes socials (Escola Joan XXIII, Club Infantil i Parròquia de Bellvitge).

Ja amb l'Imma Marín (una altra autora de la ciutat!) ens instal·lem a Bellvitge, on neixen els nostres tres fills.

Del 1979 al 1983 sóc regidor de l'Ajuntament de L'H (primer de Joventut, després de Cultura, i finalment d'Hisenda i organització). Conec així des d'una nova perspectiva, els barris i els seus veïns.

Fa deu anys, després de 27 primaveres a Bellvitge, traslladem la vida familiar al barri del Centre. Incorporo des d'aleshores noves amistats a les antigues i més records encara a la meva història amb l'Hospitalet. I seguim fent camí...”

2015, Xavier Aragay i Tusell.

http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=Aragay%2C+Xavier&searchscope=23&submit=Cercar

Reimaginando la educación: 21 claves para transformar la escuela. Barcelona: Paidós, 2017. Xavier Aragay lideró el proyecto Horizonte 2020 con el que las escuelas jesuitas de Cataluña iniciaron un proceso de profunda renovación pedagógica. Siendo el suyo un modelo de éxito probado, el autor nos presenta en Reimaginando la educación las 21 claves para transformar desde dentro nuestro sistema educativo. A través de conceptos clave y pequeñas actividades, descubriremos las flaquezas y las fortalezas de nuestro entorno educativo para, con ello, alcanzar el principal objetivo de una escuela ideal: formar a las personas del futuro.

[et al.] Cavaller, Mauro [edició].

Així, des que vam iniciar el projecte transformador Horitzó 2020 a Jesuïtes Educació, ens vam comprometre a fer-ne una avaluació externa acurada i continuada per tal de donar-li el sentit que cerquem i per tal d’assegurar l’èxit educatiu pel qual va néixer l’Horitzó 2020. Ara entenem que és el moment de fer-ne una primera avaluació i fer-la pública per respondre a aquest compromís contret i desitjat, per complir el nostre desig de progressar. Per tant, esperem que l’avaluació ens doni les eines per millorar i per avançar. Avaluem la primera experiència pilot. 35 factors per calibrar el canvieducatiu. [Barcelona]: Jesuïtes Educació, 2017.

[et al.] Cavaller, Mauro [edició]. Tastem el somni. 32 experiències per viure el canvi educatiu. [Barcelona]: Jesuïtes Educació, 2016.

Les experiències que s’expliquen en aquest quadern mostren el treball valent de professionals que no es volen conformar amb la inèrcia i que s’atreveixen a fer front als reptes que la societat del coneixement ens demana. Amb l’Horitzó 2020, Jesuïtes Educació s’incorpora al conjunt d’escoles que avui estan demostrant que el canvi educatiu és possible, i gràcies al treball conjunt de totes elles podrem aconseguir que el nostre país tingui un sistema educatiu avançat

[et al.] Cavaller, Mauro [edició]. Redissenyem els espais del'escola 35 escenaris per traçar el canvi educatiu. [Barcelona]: Jesuïtes Educació, 2016.

El model pedagògic innovador —i així ho han entès algunes escoles públiques i la xarxa Jesuïtes Educació— exigeix una transformació radical de caràcter sistèmic, on una de les peces clau és el redisseny de dalt a baix del mobiliari i l’arquitectura escolar. Per això es pensa en ambients agradables, rics, flexibles i diversificats, en funció dels objectius i activitats que requereix l’escola del segle xxi. Passejant per alguns d’aquests centres t’adones de les possibilitats que ofereixen la grandària i polivalència de les aules on els alumnes poden agrupar-sede vàries maneres, seient en taules diferents o a les grades laterals; i de l’alegria que proporcionen els colors vius de les parets i les separacions amb vidres.

[et al.] Cavaller, Mauro [edició]. Repesem la gestió a l'escola. 30 estratègies per organitzar el canvieducatiu. [Barcelona]: Jesuïtes Educació, 2016.

Els pares, les mares i els educadors hem de fer un esforç monumental per entendre que el món està canviant molt ràpidament i que hem d’adaptar-hi el nostre sistema educatiu de manera immediata. I això és el que el projecte Horitzó 2020 dels Jesuïtes de Catalunya intenta fer: donar als infants les eines que els permetran adaptar-se, sobreviure i ser feliços en el seu món, i entendre que aquestes no són les eines que els nostres pares ens van donar a nosaltres per sobreviure i ser feliços en el nostre món.

[et al.] Cavaller, Mauro [edició].Definim el model pedagògic. 37 pilars per fomentar el canvi educatiu. [Barcelona]: Jesuïtes Educació, 2016.

El tercer vèrtex del model que es presenta en aquest volum fa referència als docents. Són la clau de volta de l’educació, qui fa possible o no l’aprenentatge, i que aquest sigui de qualitat. La feina del docent implica un compromís social, moral i ètic en dues grans vessants. Per una banda, compromís amb cadascun dels nostres alumnes i amb llurs famílies per formar persones felices, amb criteri propi i capaces de dur una vida sostenible. Per l’altra, compromís amb la nostra feina per garantir que els alumnes assoleixin el millor aprenentatge possible. I en assolir aquest compromís, les maneres de fer dels mestres i del professorat a l’aula i al centre són determinants. Per aprendre a aprendre, aprendre a pensar, aprendre a valorar, a fer i a ser, cal tenir confiança en un mateix.

[et al.] Cavaller, Mauro [edició]. Passem a l'acció: 35 passes per viure el canvi educatiu. Barcelona: Jesuïtes Educació, 2015.

El quadern 4 està dedicat precisament a això, a aquesta fase prèvia. Un cop formulat l’Horitzó 2020 durant el curs 2013-2014 hem treballat per definir com portar-lo a la pràctica.

Com veureu en les pàgines que segueixen, hem preparat a consciència el curs que acabem d’encetar, i això vol dir que nosaltres personalment també ens hem transformat. Analitzar en detall el sentit d’aquesta darrera frase és el propòsit del quadern 4.

Comencem?

[et al.] Cavaller, Mauro [edició]. Formulem l'horitzó: 37 fites per somiar [sic] el canvi educatiu. Barcelona: Jesuïtes Educació, 2015.

El viatge ha començat, ens hem posat amb energia tots com a protagonistes a definir la destinació. En aquest quadern analitzarem com hem formulat l’horitzó de forma oberta i participativa per treure’n després diverses conclusions: reptes, oportunitats, encerts i perills a l’hora d’arrencar el cotxe. Sí, la primera és una marxa lenta, però molt potent.

[et al.] Cavaller, Mauro [edició]. Preparem el terreny: 35 claus per propiciar el canvi educatiu. Barcelona: Jesuïtes Educació, 2015.

Al segon volum de Transformant l’educació. Abordem ara la preparació del terreny ja que aquesta és una qüestió fonamental en tota iniciativa de canvi profund. I és que per assumir el repte de canvi sistèmic que tenim al davant (les dimensions del qual són considerables) cal avançar mitjançant una estratègia de canvi i transformació que contempla diverses fases. Això vol dir dedicar el temps i les accions que cada etapa requereix per completar-la i avançar així amb garanties d’èxit.

[et al.] Cavaller, Mauro [edició]. Enfoquem l'objectiu: 40 consideracions per al canvi educatiu. . Barcelona: Jesuïtes Educació, 2015.

Primer volum de la col·lecció Transformant l’educació, una sèrie de consideracions i re-consideracions que emmarquen la nostra aposta de futur. És el nostre punt de partida, la nostra manera d’enfocar l’objectiu: què i per què fem allò que fem. I és que la revolució educativa que s’acosta és de gran volada. De ben segur que en cinc o deu anys el dia a dia de l’escola haurà patit una profunda transformació.

Nosaltres no ens volem quedar enrere, volem ser protagonistes en les etapes d’educació infantil, primària, secundària i secundària postobligatòria (batxillerat i formació professional). Aquí és on acumulem experiència i treballem amb dedicació.

Seguint l’esperit de la Companyia de Jesús, cal tornar a recollir les innovacions científiques i metodològiques avui existents, per, amb possibilisme i eclecticisme, fer de nou una transformació profunda del model educatiu. Dit d’una altra manera: avui segurament cal actualitzar, tornar a formular una Ratio Studiorum pel segle XXI.

.

Marín Santiago, Imma; Molins Pueyo, Cris; Martínez Alcaraz, Maite; Hierro Mariné, Esther. Els patis de les escoles: espais d'oportunitats educatives. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2010.

A l’Informe publicat s’exposen les dades resumides de la investigació qualitativa realitzada als patis de 30 escoles d’Educació Primària, situades a l’àrea metropolitana de Barcelona. S’acompanya d’una selecció d’experiències enriquidores en l’àmbit internacional. Finalment, s’exposen 9 conclusions que han de permetre millorar l’actual situació dels nostres patis.