Koor

In 1985 werd door een kleine groep afgestudeerden vanuit het Leidse studentenkoor “Sempre Crescendo” een kamerkoor opgericht. Op het eerste concert werden o.a. drie liederen van Arnold Schönberg gezongen wat de aanleiding werd het nieuwe koor deze naam te geven. Ook op het concert bij het 12½ jarig bestaan werden deze liederen gezongen.

Op onze concertpagina is terug te lezen welke concerten we de afgelopen tijd hebben gegeven.

Het koor bestaat momenteel uit 20 leden van verschillende leeftijden met zeer uiteenlopende achtergrond - werkzaam in de zorg, de overheid, het bedrijfsleven, als wetenschapper, kunstenaar, enz. - allen met de intentie als koor beter te gaan zingen.

De leden hebben naast het zingen ook belangstelling voor elkaar waardoor er een open en prettige sfeer is.

Graag zingen wij werken die goed op elkaar aansluiten, van componisten uit zeer uitlopende eeuwen, tussen 1500 en heden.

De repetities vinden plaats op woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in de Maria Middelareskerk aan de Rijndijk.

Tijdens de repetities wordt voornamelijk a capella gezongen.

Aan het begin van elke repetitie wordt bij het inzingen aandacht besteed aan techniek, klankkleur, intonatie, homogeniteit e.d.

Na afloop wordt er meestal nog wat gedronken en nagepraat.

DirigentPhoto by Alfonso Sereno

Ons koor bestaat uit de volgende leden:

Sopranen: Colette Fleur, Louise Berkhout, Petra Leijdens, Milou Martinot, Sofie Dewulf, Annelies Koelman

Alten: Anne de Lorne van Rossem, Charlotte Kindt, Mieke Mulder, Mirjam Albering, Roselle Servage, Mijke Vankan

Tenoren: Wilco Maas, Wilan Tiggelaar

Bassen: Martin Verwaal, Carsten Dominik, Dominic Doyle, Dick Roukes, Menne Zaalberg