Voorjaarsconcert 2022

Zondag 22 mei

Op zondagmiddag 22 mei om 15.30u kunnen we eindelijk weer eens een concert geven. In de Lokhorstkerk in Leiden zullen we een gevarieerd programma van oude en twintigste-eeuwse muziek ten gehore brengen.

Wilt u zeker zijn van een kaartje, maak het verschuldigde bedrag (€ 16,- per kaartje voor volwassenen, €12,- voor minderjarigen) over op gironummer NL 41 INGB 0006217661 t.n.v. Arnold Schönberg Kamerkoor, Leiden, o.v.v. "kaarten concert 22 mei" en uw naam.

Wij zullen dan zorgen dat het kaartje voor u klaar ligt. Meerdere kaarten bestellen kan natuurlijk ook.