urbanizem

Ureditev magistrale - Kidričeve ulice v Novi Gorici


Variantna strokovna podlaga