urbanizem

Lada v Šempetru pri Gorici

Magistrala v Novi Gorici

Večstanovanjska gradnja

Ureditev struge Vipave