ข่าวกิจกรรม

ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี ม.เอเชียอาคเนย์ ได้ต้อนรับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติของ Chongqing Finance and Economics College 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อศึกษารัฐประศาสนศาสตร์อย่างมีคุณภาพครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 59 ประจำเดือน มีนาคม 2566คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หารือขยายความร่วมมือทางการศึกษากับ Xi’an Kedagaoxin University ประเทศจีนตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 58 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 66 โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาและโครงการพัฒนาศึกษาเพื่อสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ภาพบรรยากาศงาน เอเชียสัมพันธ์ ปี 66 โดย กลุ่มศิษย์เก่าเอเชียสัมพันธ์และเอเชียจังหวัดตรัง

งานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดโดยกลุ่มเอเชียทักษิณและตัวแทนศิษย์เก่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
คุณณัฐนันท์ ณ สงขลา ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาร่วมบรรยายให้ความรู้กับน้องๆนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ประมวลภาพบรรยากาศ วันเด็ก ปี 2565มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล จัดกิจกรรมอบรม “ นำเสนออย่างมืออาชีพด้วย CANVA “ ให้กับ น้องๆ  #วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมการ #แข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ในวันที่ 11 – 12 ม.ค. 66 ณ สนามแข่งระดับโลก ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต 
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ออกไปทำกิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม เดินระบบไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งร่วมจัดงานวันเด็ก ให้กับโรงเรียน บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
นักศึกษา #คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ร่วมกับ สถาบัน TDGA สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

กิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 57 ประจำเดือน มกราคม 2566 

วันอังคารที่ 20 ธ.ค. 2565 มหาวิทยาลัยได้ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ JOBBKK.COM จัดกิจกรรม “ Live Life Loud ใช้ชีวิตให้ปังเมื่อฉันจบปริญาตรี” 

กิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 56 ประจำเดือน ธันวาคม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 ( EECON 45 ) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย 

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัย รุ่น16 ได้ร่วมจัดการอบรมทางวิชาการ ให้กับศิษย์ปัจจุบัน 

ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า. น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ณ.เนติบัณฑิตฯ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เอเชียอาคเนย์ ได้มีโอกาส ต้อนรับน้องๆ จาก #โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามฯ เข้าร่วมกิจกรรม 🌐 Digital Art Camp 
ศาลอาญาธนบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
12 ตุลาคม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 54  ประจำเดือน ตุลาคม 65
พิธีไหว้ครู พิธีบายศรีรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 53  ประจำเดือนกันยายน 65
SAU Welcome Freshy 2565
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  STEP FORWARD @SAU 2022  
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เอเชียอาคเนย์ ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2564  
รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี
ม.เอเชียอาคเนย์ จับมือ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิแพริพลัส (PARIPLUS) เพื่อจัดการเรียนการสอน ด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดกอล์ฟการกุศล เพื่อเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยฯ 
นายกและตัวแทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมงาน คาวบอยไนท์
Southeast Asia University (SAU) collaborates in collaboration with Stelligence Company Limited establishing is launching Mmaster’s degree program for Upskill and Reskill programs with a professional professions as well as receiving certificates from Google.
พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 และ ครั้งที่ 39   
ม.เอเชียอาคเนย์จับมือเอสเทลลิเจนซ์ เปิด ป.โท Upskill Reskill สู่สายงานด้าน Data Analytics พร้อมรับ Certificate จาก Google
โครงการ SAU Smart Farming เกษตรอัจฉริยะ ด้วยระบบ IoT 
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ  ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ  ม.เอเชียอาคเนย์ กับวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
งานปฐมนิเทศออนไลน์ นักศึกษาใหม่ ORIENTATION DAY 2021 วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 
12 ตุลาคม วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
นักศึกษา ม.เอเชียอาคเนย์ สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
พิธีปฐมนิเทศออนไลน์ นักศึกษาใหม่ 64
ม.เอเชียอาคเนย์ จับมือ Palo Alto Networks พัฒนานักศึกษาสู่งาน Cybersecurity ระดับโลก
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
มหาวิทยาลัย​เอเชีย​อาคเนย์​ร่วมกับบัณฑิต​วิทยาลัย​ ได้ทำ MOU ความร่วมมือทางวิชาการ​กับ บริษั​ท Fuji Tusco (Thailand)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กับ Dahua Technology (Thailand) Co., Ltd. และ RAAS PAL Co., Ltd. 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กับ Laiye Co., Ltd. และ RAAS PAL Co., Ltd. 
SAU หารือความร่วมมือกับบริษัท Raas Pal จำกัด 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ กับ ม.เอเชียอาคเนย์
นายรวิชญ์ แก้วประเสริฐ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563
ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 51 ประจำเดือนมีนาคม 64 

CJ จับมือ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทำหลักสูตรสหกิจ จบพร้อมได้งาน รองรับการขยายสาขาในอนาคต 
ขอแสดงความยินดี 👏👏กับนักศึกษา #สาขาการตลาด ทั้ง 3 ทีม ผู้เข้ารอบในกิจกรรม “ แมคโครมิตรแท้โชว์ห่วย “ 
ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชั่น DUOLINGO  
ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 50 ประจำเดือนธันวาคม 
คณะนิติศาสตร์ ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสรณ์ เนติบัณฑิตยสภา 
ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 49 ประจำเดือนพฤศจิกายน
ม.เอเชียอาคเนย์ ต้อนรับนายกสมาพันธ์ศิลปินไทย-จีน และสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาไทย-จีน
โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกสู่ชุมชนท้องถิ่นภาคปฏิบัติ  กับ  บริษัท Makro 
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ 
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 
งานตรวจประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 
บริษัท คาราบาวแดง  
ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 48 ประจำเดือนตุลาคม