ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567  " AI เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน"
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
FRESHIE FEVER 67
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท บีอาร์เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาโท
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพไอที
แสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.เอเชียอาคเนย์ สอบได้คะแนน TOEIC สูงสุด 2 อันดับแรก “โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการทำงาน”
ม.เอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับบุคลากร ณ บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด 
ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 72 ประจำเดือนเมษายน 67
คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. / NSTDA) 
ภาพการประชุมหารือและเยี่ยมชมโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ม.เอเชียอาคเนย์ ทำความร่วมมือเพื่อสร้างมืออาชีพสายงาน Data Center กับ สถาบัน PSTC Academy 
ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 71 ประจำเดือน มีนาคม 67
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมการแข่งขัน  ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง  ปีที่ 26
 
พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 66
 

พิธีส่งมอบโครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่ห้องเรียน โครงการปลูกพืชไร่ดิน โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า 


มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 46 (ELECTRICAL ENGINEERING CONFERENCE : EECON) 
 

ดร.ภาณุวัฒน์ แตระกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรมช่างท่อ PVC


งานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖  

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 


คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม


ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าชมผลงานของนักศึกษา #สาขาดิจิทัลมีเดีย 


12 ตุลาคม วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2566

ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 67 ประจำเดือน พฤศจิกายน 66 


12 ตุลาคม วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2566 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ให้เกียรติเป็นประธาน มอบทุนการศึกษา นักศึกษาที่ผลการเรียนดี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

บรรยากาศงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานในโครงการ ประกวดสื่อสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: SAU Tech-Art 2023 

ม.เอเชียอาคเนย์ จับมือ WeStride สตาร์ทอัพจาก Stanford ปั้น Software Engineer และ Full Stack Developer เทรนด์อาชีพมาแรงยุคดิจิทัล

กิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัล ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16
วันที่ 23 ส.ค.66 ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานข้าราชการตำรวจ สน.หนองค้างพลู จำนวน 32 ทุน 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (SAU) ร่วมกับ “WeStride” บริษัท EdTech Startup จาก Stanford ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท 

กิจกรรมรับขวัญหลานย่า DEK 66

SAU CONNECT OREIANTATION DAY 2023 

กิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 64 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 
ขอแสดงความยินดี 🫰🫰กับนักศึกษา #สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพไอที  ITPE
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ดร.ภาณุวัฒน์ แตระกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ จัดโครงการจัดการความรู้ ( KM ) 
ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 63 ประจำเดือน กรกฎาคม 66 

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 


สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอ็มอีทรานส์ จำกัด

SAU CONNECT WELCOME 2023 กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2566


#สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ( รปม. MPA ) ได้จัดโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา สัมมนาทางวิชาการ ให้ความรู้บริการวิชาการพัฒนาชุมชน 
่นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ DCFM New Seed เข้าเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสภาพงานจริงที่รับผิดชอบด้าน Data Center Tier III Uptime 
ดร.บุญชัย เชิญเกียรติประดับ #สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ แนวคิดในการคัดเลือกวิธีการทดสอบธรณี 
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สาขาวิชาการบัญชี กับ บริษัท วชิรนิติ จำกัด 
กิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 62 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ กรรมการผู้จัดการและทีมที่ปรึกษา บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด มอบน้ำดื่ม และ ประกันอุบัติเหตุ ให้แก่บุคลากรของสำนักเขตหนองแขม กทม.
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้ต้อนรับคณะดูงาน ไท่เหม่ยลี่ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
อาจารย์ มออ. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
คณะครูจากโรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมโครงการ Smart Teachers 2566 กับการเสริมความแกร่ง เพิ่มเติมความรู้ให้กับคุณครูสายเทคโนโลยีจากโรงเรียนต่างๆ
บรรยากาศงานแสดงความยินดีนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
ม.เอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Space Projection Mapping Hackathon 2023 ครั้งแรกในไทย!
นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมพัฒนาชุมชนคุณธรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม วัดแก่นจันทร์เจริญ โรงเรียนวัดแก่นจันทร์ 
ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ เป็นตัวแทน #สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ได้รวบรวมสิ่งของจำเป็นจากการปันน้ำใจของนักศึกษาและคณาจารย์ มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ และยากจน มอบผ่าน รพ.อ่างทอง.
การร่วมมือเพื่อสร้างมืออาชีพสายงาน Data Centerระหว่าง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กับ สถาบัน PSTC Academy
“ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น” เปิดโอกาสให้นักศึกษา เข้าศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น นำไปเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับตนเอง 

ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี ม.เอเชียอาคเนย์ ได้ต้อนรับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติของ Chongqing Finance and Economics College 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อศึกษารัฐประศาสนศาสตร์อย่างมีคุณภาพครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 59 ประจำเดือน มีนาคม 2566คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หารือขยายความร่วมมือทางการศึกษากับ Xi’an Kedagaoxin University ประเทศจีนตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 58 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 66 โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาและโครงการพัฒนาศึกษาเพื่อสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ภาพบรรยากาศงาน เอเชียสัมพันธ์ ปี 66 โดย กลุ่มศิษย์เก่าเอเชียสัมพันธ์และเอเชียจังหวัดตรัง

งานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดโดยกลุ่มเอเชียทักษิณและตัวแทนศิษย์เก่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
คุณณัฐนันท์ ณ สงขลา ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาร่วมบรรยายให้ความรู้กับน้องๆนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ประมวลภาพบรรยากาศ วันเด็ก ปี 2565มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล จัดกิจกรรมอบรม “ นำเสนออย่างมืออาชีพด้วย CANVA “ ให้กับ น้องๆ  #วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมการ #แข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ในวันที่ 11 – 12 ม.ค. 66 ณ สนามแข่งระดับโลก ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต 
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ออกไปทำกิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม เดินระบบไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งร่วมจัดงานวันเด็ก ให้กับโรงเรียน บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
นักศึกษา #คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ร่วมกับ สถาบัน TDGA สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

กิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 57 ประจำเดือน มกราคม 2566 

วันอังคารที่ 20 ธ.ค. 2565 มหาวิทยาลัยได้ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ JOBBKK.COM จัดกิจกรรม “ Live Life Loud ใช้ชีวิตให้ปังเมื่อฉันจบปริญาตรี” 

กิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 56 ประจำเดือน ธันวาคม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 ( EECON 45 ) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย 

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัย รุ่น16 ได้ร่วมจัดการอบรมทางวิชาการ ให้กับศิษย์ปัจจุบัน 

ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า. น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ณ.เนติบัณฑิตฯ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เอเชียอาคเนย์ ได้มีโอกาส ต้อนรับน้องๆ จาก #โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามฯ เข้าร่วมกิจกรรม 🌐 Digital Art Camp 
ศาลอาญาธนบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
12 ตุลาคม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 54  ประจำเดือน ตุลาคม 65
พิธีไหว้ครู พิธีบายศรีรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 53  ประจำเดือนกันยายน 65
SAU Welcome Freshy 2565
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  STEP FORWARD @SAU 2022  
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เอเชียอาคเนย์ ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2564  
รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี
ม.เอเชียอาคเนย์ จับมือ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิแพริพลัส (PARIPLUS) เพื่อจัดการเรียนการสอน ด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดกอล์ฟการกุศล เพื่อเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยฯ 
นายกและตัวแทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมงาน คาวบอยไนท์
Southeast Asia University (SAU) collaborates in collaboration with Stelligence Company Limited establishing is launching Mmaster’s degree program for Upskill and Reskill programs with a professional professions as well as receiving certificates from Google.
พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 และ ครั้งที่ 39   
ม.เอเชียอาคเนย์จับมือเอสเทลลิเจนซ์ เปิด ป.โท Upskill Reskill สู่สายงานด้าน Data Analytics พร้อมรับ Certificate จาก Google
โครงการ SAU Smart Farming เกษตรอัจฉริยะ ด้วยระบบ IoT 
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ  ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ  ม.เอเชียอาคเนย์ กับวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
งานปฐมนิเทศออนไลน์ นักศึกษาใหม่ ORIENTATION DAY 2021 วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 
12 ตุลาคม วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
นักศึกษา ม.เอเชียอาคเนย์ สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
พิธีปฐมนิเทศออนไลน์ นักศึกษาใหม่ 64
ม.เอเชียอาคเนย์ จับมือ Palo Alto Networks พัฒนานักศึกษาสู่งาน Cybersecurity ระดับโลก
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
มหาวิทยาลัย​เอเชีย​อาคเนย์​ร่วมกับบัณฑิต​วิทยาลัย​ ได้ทำ MOU ความร่วมมือทางวิชาการ​กับ บริษั​ท Fuji Tusco (Thailand)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กับ Dahua Technology (Thailand) Co., Ltd. และ RAAS PAL Co., Ltd. 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กับ Laiye Co., Ltd. และ RAAS PAL Co., Ltd. 
SAU หารือความร่วมมือกับบริษัท Raas Pal จำกัด 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ กับ ม.เอเชียอาคเนย์
นายรวิชญ์ แก้วประเสริฐ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563
ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 51 ประจำเดือนมีนาคม 64 

CJ จับมือ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทำหลักสูตรสหกิจ จบพร้อมได้งาน รองรับการขยายสาขาในอนาคต 
ขอแสดงความยินดี 👏👏กับนักศึกษา #สาขาการตลาด ทั้ง 3 ทีม ผู้เข้ารอบในกิจกรรม “ แมคโครมิตรแท้โชว์ห่วย “ 
ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชั่น DUOLINGO  
ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 50 ประจำเดือนธันวาคม 
คณะนิติศาสตร์ ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสรณ์ เนติบัณฑิตยสภา 
ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 49 ประจำเดือนพฤศจิกายน
ม.เอเชียอาคเนย์ ต้อนรับนายกสมาพันธ์ศิลปินไทย-จีน และสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาไทย-จีน
โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกสู่ชุมชนท้องถิ่นภาคปฏิบัติ  กับ  บริษัท Makro 
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ 
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 
งานตรวจประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 
บริษัท คาราบาวแดง  
ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 48 ประจำเดือนตุลาคม