WordMat

WordMat

WordMat er et gratis tilføjelsesprogram til Word, der gør det simpelt at indtaste ligninger og fortage beregninger.

Du kan downloade og læse mere om WordMat på deres hjemmeside:


Vejledning til installation af WordMat


Hvis WordMat pludselig forsvinder fra Word menu

Med stor sandsynlighed er WordMat blevet deaktiveret. Læs herunder for en løsning:

Windows 10 - Løsning 1

Søg efter og kør "Reaktiver WordMat"

Windows 10 - Løsning 2

Åbn Word og vælg i menuen

Sæt flueben ved  "WordMat.dotm" og klik "OK". Se screenshot herunder.

Mac Løsning

Åbn Word og vælg i menuen:

Sæt flueben ved "WordMatWinMac.dotm" og klik "OK". Se screenshot herunder.