Ensenyaments Musicals

Ensenyaments Musicals... Per què?

La música forma part de tots els àmbits de la nostra vida.

Volem que els nostres fills aprenguin a tocar un instrument perquè desenvolupin la seva creativitat i sensibilitat. El que no sabem és que la música, a més d’aquestes aptituds, n’incentiva d’altres com el pensament lògic o les habilitats socials.

També és molt important la cançó, cantar, aquestes cançons tradicionals que les àvies cantaven als néts i les mares als fills. En paraules de Jordi Savall: “Avui dia pocs nens serien capaços de cantar cinc o sis cançons tradicionals catalanes o espanyoles. Ens hem quedat sense llaç amb la terra. No ens adonem que com més globals són la vida i la societat, més important resulta que recordem les nostres arrels i identitat”

Per la qual cosa és un complement indispensable en l'etapa de primària.


EL cervell dels 12 als 20/21 anys es forma d’una manera espectacular (Dr. Javier Albares) i la música hi contribueix:

  • Augmenta volum cerebel i cos callós, que connecta i comunica hemisferis
  • L'entrenament musical involucra els sistemes visual i auditiu, motor i cortical d’integració i els processos de planificació, atenció, memòria i autodisciplina

De manera que és molt important a l'etapa de secundària.

L'alumnat que cursa els ensenyaments musicals integrats obté millors resultats globals en les proves de competències bàsiques que es fan anualment a l'escola.


Aquesta és part important de la nostra tasca als Ensenyaments Musicals.

Què oferim?

Des de 1997 oferim un ensenyament musical integrat, perquè en acabar la jornada lectiva els nens i nenes disposin totalment del seu temps lliure per dedicar a qualsevol cosa que desitgin.

Llenguatge musical (nivell elemental i grau professional), instrument, cant coral, agrupacions instrumentals, combos de música moderna, convivències musicals, concerts en diferents actes, dins i fora de l'escola!

Classes d'instrument individuals, llenguatge musical en grups reduïts de com a màxim 14 alumnes.

I tot això amb professors titulats, intèrprets, pedagogs, compositors... un ampli ventall de professionals amb una gran experiència en l'ensenyament.

Com ho fem?

A l'escola volem que les hores dedicades a l'ensenyament musical tinguin un enfocament a la vegada rigorós i lúdic. El nostre objectiu no està centrat a formar futurs professionals de la música, als quals no donem l'esquena, sinó a presentar la música de manera amena com a mitjà d'expressió.

Per a poder oferir aquests estudis l'escola disposa, a banda de les aules de l'edifici principal de l'escola, d'un edifici annex perfectament habilitat i de nova construcció, inaugurat el curs 2007-2008. Aquest edifici disposa d'aules modulars per als grups de llenguatge musical i de bucs individuals per a les classes d'instrument. Tots els espais d'aquest edifici estan aïllats acústicament.