Ensenyaments Musicals

Ensenyaments Musicals... Per què?

La música forma part de tots els àmbits de la nostra vida.

Volem que els nostres fills aprenguin a tocar un instrument perquè desenvolupin la seva creativitat i sensibilitat. El que no sabem és que la música, a més d’aquestes aptituds, n’incentiva d’altres com el pensament lògic o les habilitats socials.

També és molt important la cançó, cantar, aquestes cançons tradicionals que les àvies cantaven als néts i les mares als fills. En paraules de Jordi Savall: “Avui dia pocs nens serien capaços de cantar cinc o sis cançons tradicionals catalanes o espanyoles. Ens hem quedat sense llaç amb la terra. No ens adonem que com més globals són la vida i la societat, més important resulta que recordem les nostres arrels i identitat”

Per la qual cosa és un complement indispensable en l'etapa de primària.


EL cervell dels 12 als 20/21 anys es forma d’una manera espectacular (Dr. Javier Albares) i la música hi contribueix:

  • Augmenta volum cerebel i cos callós, que connecta i comunica hemisferis

  • L'entrenament musical involucra els sistemes visual i auditiu, motor i cortical d’integració i els processos de planificació, atenció, memòria i autodisciplina

De manera que és molt important a l'etapa de secundària.

L'alumnat que cursa els ensenyaments musicals integrats obté millors resultats globals en les proves de competències bàsiques que es fan anualment a l'escola.


Aquesta és part important de la nostra tasca als Ensenyaments Musicals.

Què oferim?

Des de 1997 oferim un ensenyament musical dins l'horari escolar, perquè en acabar la jornada lectiva els nens i nenes disposin totalment del seu temps lliure per dedicar a qualsevol cosa que desitgin.

Llenguatge musical equivalent a nivell elemental i professional* (fins a 4t de nivell professional), instrument, cant coral, agrupacions instrumentals, combos de música moderna, convivències musicals, concerts en diferents actes, dins i fora de l'escola!

Classes d'instrument individuals, llenguatge musical en grups reduïts de com a màxim 14 alumnes.

I tot això amb professors titulats, intèrprets, pedagogs, compositors... un ampli ventall de professionals amb una gran experiència en l'ensenyament.

Com ho fem?

A l'escola volem que les hores dedicades a l'ensenyament musical tinguin un enfocament a la vegada rigorós i lúdic. El nostre objectiu no està centrat a formar futurs professionals de la música, als quals no donem l'esquena, sinó a presentar la música de manera amena com a mitjà d'expressió.

Per a poder oferir aquests estudis l'escola disposa, a banda de les aules de l'edifici principal de l'escola, d'un edifici annex perfectament habilitat i de nova construcció, inaugurat el curs 2007-2008. Aquest edifici disposa d'aules modulars per als grups de llenguatge musical i de bucs individuals per a les classes d'instrument. Tots els espais d'aquest edifici estan aïllats acústicament.