7 กค.62 คณาจารย์และนักศึกษาในวิชา ARC 412 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ เวลา 9.00-11.00 น. จากนั้นเวลา 12.00 น.ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อริยะ ทรงประไพ สถาปนิกผู้ปฏิบัติงานบูรณะปฏิสังขรณ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน นำชมและบรรยายเกี่ยวกับการบูรณะพระที่นั่งและสภาพแวดล้อมอย่างละเอียด เวลา 16.30-18.30 น. เข้าเยี่ยมชมบ้านชมดง อ.หัวหิน ซึ่งเดิมเป็นพระตำหนักต่างอากาศของสมเด็จพระนางรำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านเจ้าของบ้านในปัจจุบันคือ ท่านทูตวรพจน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอิตาลีและท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ เลขาธิการคณะกรรมการร้านจิตรลดา โดยทั้ง 2 ท่าน ให้เกียรตินำชมสถานที่ด้วยตนเอง พร้อมทั้งจัดไอศรีมเลี้ยงอาจารย์และนักศึกษา