TRE VÄGAR PÅ SA:

Smip –ett globalt val

SMIP är ett samhällsvetenskapligt program med fördjupningskurserna Globala utvecklingsstudier 1 och 2 samt Internationella relationer. Hållbar utveckling och internationella frågor är centrala i undervisningen och vi har tillgång till aktuell forskning genom lärarnätverket Kompetenscentrum Uppsala: Lärande för hållbar utveckling. I årskurs 3 gör vi en fältstudie där de teoretiska kunskaperna tillämpas.

Fältstudien


Sista terminen i trean åker smip-klasserna till ett land utanför Europa där de gör en fältstudie. Fältstudien är resultatet av tre års undervisning där eleverna har arbetat i projekt och i grupper, ett arbetssätt som de även får tillämpa under sin fältresa.

– Vitsen är att komma iväg och studera det teoretiska i verkligheten, berättar Siw-Inger Halling, en av de ansvariga lärarna för fältstudierna.

Fältstudien är alltid fokuserad på att förstå hållbar utveckling i det specifika landets sammanhang, till exempel klimatanpassning kring Victoriasjön i Kenya eller turismens påverkan på kvinnors försörjningsmöjligheter i Nicaragua.

Under fältstudierna arbetar eleverna med intervjuer och deltar i olika aktiviteter för att lära känna lokalbefolkningen. Amanda Sajadi, tidigare elev på smip, berättar:

– Fältstudien knyter ihop säcken av all kunskap som man bär med sig från alla lektioner och de olika ämnen som man läst. Främst skulle jag vilja säga att fältstudien hjälper en att inse värdet av alla studier och all kunskap efter tre år på smip.

Hemma i Sverige presenterar eleverna sina arbeten på olika sätt, till exempel som utställningar, Dagsverke Rosendal eller föreläsningar. Slutligen skriver eleverna en vetenskaplig uppsats utifrån det material som samlats in.


– Intresserad av internationella frågor och hållbar utveckling?

Då är sa-SMIP rätt för dig!

Projekt

På smip får du arbeta i ämnesöverskridande projekt. Fokus ligger på globala frågor och hållbar utveckling med teman som vatten, konflikt, livsmedelsförsörjning och klimatrollspel. Du får samarbeta med andra elever och samla information, bearbeta och redovisa. Arbete i projektform ger dig också en möjlighet att förbättra och utveckla dina tidigare kunskaper. Svårighetsgraden i projekten höjs successivt både när det gäller innehåll och redovisningsformer.

– Att jobba i projektform är karaktäristiskt för smip. Det är något mer än traditionell undervisning. Man tränar eleverna att söka kunskap och redovisa på olika sätt, säger Siw-Inger Halling, lärare på smip.


Arbetssätt

Programmet har ett varierat arbetssätt där det är en tillgång om du har ett eget driv och kan ta ansvar för dina studier.

– Vi jobbar på olika sätt, med grupparbeten, diskussioner, seminarier och muntliga redovisningar och tidvis även med projekt som till exempel fred- och konfliktprojektet, berättar läraren Hans Niklasson.

Kombinationen av självständigt arbete och grupparbete är mycket uppskattat av eleverna som beskriver det som både omväxlande och stimulerande.

– Ofta behöver man inte sitta och skriva prov, vi har flera kreativa redovisningar. Om du tycker om att prata och diskutera med andra människor passar smip dig väldigt bra, anser Andrea Byding, tidigare elev på smip.

Samarbeten

En del av undervisningen på smip sker i form av studiebesök på organisationer och institutioner med anknytning till programmet.

Vi har samarbeten med Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Detta bidrar inte bara till en bredare utbildning, utan ger också eleverna kontakter utanför skolan. Vi bjuder också in personer med erfarenhet av olika länder som föreläsare.

– Eleverna blir ofta väldigt engagerade och intresserade av samhällsproblematiken. Många blir också nyfikna på vad man faktiskt kan åstadkomma. Det resulterar i intressanta klassrumsdiskussioner, säger Åsa Ridefelt, lärare på programmet.

Alumner om SMIP

Hör vad tidigare studenter på Smip har att säga om sin tid på programmet.
POÄNGPLAN – Smip

Gemensamma ämnen

Engelska 5 och 6 – 200p

Historia 1b – 100p

Idrott och hälsa 1 – 100p

Matematik 1b och 2b – 200p

Naturkunskap 1b – 100p

Religionskunskap 1 – 50p

Samhällskunskap 1b – 100p

Svenska 1, 2 och 3 – 300p

1150p

Programgemensamma ämnen

Psykologi 1 – 50p

Filosofi 1 – 50p

Moderna språk – 200p

300p


Inriktningskurser

Geografi 1 – 100p

Historia 2a – 100p

Religionskunskap 2 – 50p

Samhällskunskap 2 – 100p

Samhällskunskap 3 – 100p

450p


Programfördjupning

Internationella relationer – 100p

Globala utvecklingsstudier 1 –100p

Globala utvecklingsstudier 2 – 100p

300p


Individuellt val – 200p

Gymnasiearbete – 100p

Summa 2500p