TRE VÄGAR PÅ SA:

Ett brett val: Sam på Rosendal!

På vår breda sam-profil ligger fokus på människan i samhället med historiska, sociala, politiska och kulturella perspektiv. I profilen får du alla fördelar med ett vanligt sam-program, men också extra mycket psykologi och mer tid i svenska.


Vi bjuder på stor variation i uppgifter och arbetsformer – från föreläsningar till seminarier, projekt och rollspel. Varje år möter du dessutom intressanta föreläsare och deltar i heldagar med olika teman. Du har roligt medan du lär dig och är väl förberedd för högskola och arbetsliv.

Öppna dörrar

Hos oss står dörren öppen. Vi tycker att det är viktigt att du kan komma till oss och diskutera – undervisningen ska inte bara pågå på lektionerna! Öppna dörrar är det också till omvärlden: Många projekt blickar utåt och under gymnasiearbetet står världen i fokus.

Spännande kurser

MYCKET PSYKOLOGI!

Vad har gjort mig till den jag är? Hur fungerar grupptryck? Vad händer i hjärnan vid en depression? Varför leker barn? Detta är några av de frågor vi tar upp inom ämnet psykologi, som vi läser i alla tre årskurser på Sa-sam.

HISTORIA & SAMHÄLLSKUNSKAP

Genom alla dina tre år på gymnasiet följer historien och samhällsvetenskapen med. Hur har samhället utvecklats? Hur fungerar det? Hur har olika människor i olika tider tänkt och tyckt om sina samhällen? Tillsammans undersöker vi allt från hur global politik fungerar till hur enskilda individer kan påverka historien och samhället.

SVENSKA & SKRIVANDE

Debattartiklar, akademiska uppsatser, essäer, analyser – på gymnasiet är det alltid mycket skrivande men här får du genom kursen Skrivande extra tid att slipa på dina texter tillsammans med lärare som har mångårig erfarenhet av professionellt skrivande och skrivundervisning. I Svenska 1, 2 och 3 deltar du till exempel i litteratursamtal och lyssnar på litteraturföreläsningar, tränar argumentation och muntligt framförande.

Spännande projekt

SAMDAGARNA

På de årliga Samdagarna talar inbjudna föreläsare om aktuella samhällsfrågor och du använder din kunskap för att på ett kreativt sätt lösa spännande uppdrag tillsammans med elever från alla årskurser.

UTOPI/DYSTOPI

I årskurs 2 arbetar vi ämnesövergripande kring frågor om det perfekta samhället. Finns det? Vill vi ha det? Och hur fel kan det gå?

KLIMATROLLSPEL

Under ditt tredje år deltar du tillsammans med elever från andra klasser på skolan i ett rollspel om klimatet.

STATEN OCH MATEN

Nyss gick Nobels fredspris till FN:s livsmedelsprogram, Coronapandemin har bidragit till offentlig debatt om vilka möjligheter vi har till ökad självförsörjning på mat, ökade satsningar på försvaret hänger samman med strategi för tryggad mat - och vattenförsörjning. Frågan om mat är aktuell på flera sätt.

Genom fördjupningen Staten och maten får du veta mer om förutsättningar för mat på bordet men också hur detta kan vara en säkerhetspolitisk fråga


UPPDRAG GRANSKNING

I årskurs 1 får du tillsammans med klasskamrater granska kommunens verksamhet, till exempel framkomlighet för funktionshindrade, situationen för hemlösa och Uppsalas busstrafik och göra en dokumentär.

En ingång
– massor av utgångar!

Efter tre år hos oss kan du bli nästan vad du vill. Tidigare elever jobbar bland annat som: kostvetare, jurist, fysioterapeut, fotograf, medieanalytiker, tävlingsförare, gymnasielärare, polis, sjuksköterska, lokförare, personalvetare, socionom, statsvetare, psykolog, programledare, journalist, konstvetare, mäklare, musiker, officer, butler, parfymör, iIllustratör, rekryteringskonsult, chefredaktör, yogalärare, sommelier, litteraturvetare.

Alumner om Sam

Vad säger våra utsprungna elever om sin tid på sam rosendal?

POÄNGPLAN – Sam

Gemensamma ämnen

Engelska 5 och 6 – 200p

Historia 1b – 100p

Idrott och hälsa 1 – 100p

Matematik 1b och 2b – 200p

Naturkunskap 1b – 100p

Religionskunskap 1 – 50p

Samhällskunskap 1b – 100p

Svenska 1, 2 och 3 – 300p

1150p

Programgemensamma ämnen

Psykologi 1 – 50p

Filosofi 1 – 50p

Moderna språk – 200p

300p


Inriktningskurser

Geografi 1 – 100p

Historia 2a – 100p

Religionskunskap 2 – 50p

Samhällskunskap 2 – 100p

Samhällskunskap 3 – 100p

450p


Programfördjupning

Skrivande – 100p

Psykologi 2a – 50p

Psykologi 2b – 50p

Medieproduktion 1 – 100p

300p


Individuellt val – 200p

Gymnasiearbete – 100p

Summa 2500p