Aan deze Website wordt gewerkt....

Als je loslaat..... heb je 2 handen vrij

​( Loesje)

Iedere persoon of organisatie kan te maken krijgen met klachten en conflicten. Mediation met zorg ondersteunt u bij het oplossen van deze conflicten en bemiddelt bij klachten.


van klacht naar conflict

Een onderdrukte klacht kan tot een conflict leiden . Bij een conflict kunnen de standpunten verharden en de communicatie blokkeren. Er wordt niet meer naar elkaar geluisterd. Mediation met Zorg ondersteunt bij het op gang brengen van de communicatie en het zoeken naar een oplossing die recht doet aan het individu en zijn belangen.