Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen

Ombruk av byggematerialer er helt avgjørende for å redusere ressursforbruket og klimapåvirkningen fra byggebransjen.Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen ledes av Sirkulær Ressurssentral, og har samlet over 30 bransjeaktører for å utvikle løsninger og dele kunnskap. Sammen skal vi effektivisere den sirkulære verdikjeden for brukte byggevarer.

Hva gjør vi?

SAMLINGER
I Kunnskapsarenaen arrangerer vi åpne digitale arrangementer hver andre måned. Disse arrangementene gir en unik mulighet for deltakerne å lære om de nyeste trendene, utfordringene og løsningene innen ombruk av byggematerialer, samtidig som de får muligheten til å delta i diskusjoner og nettverke med andre bransjeaktører. Samlingene i kunnskapsarenaen har to deler: først innledende presentasjoner og foredrag for å dele innsikt og erfaringer, etterfulgt av diskusjonsgrupper hvor deltakerne kan dykke dypere ned i emner og utforske løsninger sammen. Denne todelte tilnærmingen sikrer en balanse mellom kunnskapsdeling og interaktiv deltakelse, og fremmer effektiv samarbeid og læring blant bransjeaktørene. 
ARBEIDSGRUPPER

Arbeidsgruppene i Kunnskapsarenaen jobber med å adressere felles barrierer og fremme bærekraftige løsninger innen ombruk. I arbeidsgruppene arbeider vi med utviklingen av bruksspesifikk produktdokumentasjon for å oppfylle dokumentasjonskrav i TEK17 og standardisering av metoder for beregning av klimagassutslipp ved ombruk. 

KUNNSKAPSDELING

Gjennom Kunnskapsarenaen samler vi inn, forvalter og formidler relevante rapporter, dokumenter og det som utvikles gjennom arenaen i en åpen kunnskapsbank.

💬 Bli med i samtalen på LinkedIn! I gruppa Ombruk i byggebransjen kan du dele erfaringer, stille spørsmål, invitere til arrangementer, informere om tilskuddsordninger, eller lignende. Bli med oss!

Arrangementer

Torsdag 30. mai, 09:00

Fysisk samling i BergenVelkommen til fysisk samling i Bergen! Streames også.ProgramDigital påmeldingPåmelding til fysisk samling
August
Ombrukskartlegging 2.0Velkommen til samling på Zoom!‍
Program og påmeldingslenke kommer
Oktober
Tema kommerVelkommen til samling på Zoom!‍
Program og påmeldingslenke kommer

📬 Vil du ha invitasjon til kommende samlinger? Sett deg på epostlisten!

Pilot: Deling av ombrukskartlegginger 

Partnere i 2024

Partnere i kunnskapsarenaen er ambisiøse aktører fra ulike deler av byggebransjen som vil bidra til en rask sirkulær omstilling.

De deltar med finansiering, som medlemmer i styringsgruppa, utvikler arenaen og setter tema for samlingene. Alle interesserte kan søke om å bli partner.

Partnerbidrag for 2024 er 10 000 eks mva for små virksomheter (1-20 ansatte), og 25 000 eks mva for de større (20+ ansatte)

Kontakt arenaleder Marie hvis dere kan være interesserte i å bli en del av partnerskapet.