Biblioteken och demokratin

Om samarbetet:

Den andra paragrafen i bibliotekslagen säger:

"Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning"

Med det här samarbetet, som vi kallar för Demokratiska bibliotek, vill de regionala biblioteksverksamheterna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland ge de kommunala biblioteken mod, inspiration och verktyg att oförtrutet jobba vidare med de demokratiska frågorna i en tid då dessa ifrågasätts.

Arbetsgruppen:

Marina Eklund, Regionbibliotek Norrbotten

Jenny Lindmark Svedgård, Regionbibliotek Västerbotten

Hanna Eskelin, Regional biblioteksutveckling Jämtland/Härjedalen

Carin Collén och Ossian Hall, Regionbibliotek Västernorrland