Banned books week 2024 - censur och yttrandefrihet i biblioteken


Datum: 9/10 -24

Tid: 08.30-10.30 

Banned books week 2024 - censur och yttrandefrihet i biblioteken

Under Banned Books Week 2024 bjuder de fyra norrlänen in till ett webbinarium som belyser det viktiga ämnet censur och yttrandefrihet.  

Bibliotekarier från Dawit Isaak-biblioteket delar med sig av sina insikter om hur biblioteksverksamheten kan vara en plattform för att främja fri åsiktsbildning. De presenterar metoder för att arbeta med dessa frågor inom ramen för biblioteksverksamheten och vikten av att aktivt försvara principen om fri åtkomst till information och litteratur. 

Men vad innebär biblioteksverksamhet i ett land där ordet inte är fritt? 

Hanna Sahlberg, erfaren Kina-korrespondent, tillför en djupare förståelse genom att berätta om censurens konkreta uttryck i Kina och dess inverkan på individens tankefrihet och möjligheten att utveckla egna åsikter. Genom att utforska exempel från Kina där censuren är utbredd, ger Hanna en bild av hur biblioteksverksamhet kan bedrivas under sådana förhållanden. 

Tillsammans ger Jens, Ulrika och Hanna en mångfacetterad och djuplodande genomgång som belyser de utmaningar som censur och brist på yttrandefrihet medför.  

Till webbinariet behöver du inte anmäla dig. Det spelas inte in.

Anslut till Zoom:  [länk kommer]

Om föreläsarna:  

Ulrika Ahlberg och Jens Zingmark är bibliotekarier på Dawit-Isaak biblioteket i Malmö. På Dawit Isaak-bibliotekets hyllor finns förbjudna böcker, böcker som bränts eller censurerats – alla skrivna av människor som tystats, hotats, fängslats eller tvingats i exil på grund av sina ord. Både nutida litteratur skriven av till exempel fristadsförfattare samt äldre litteratur. 

Hanna Sahlberg är journalist och under åren 2006–2011 och 2015–2019 var hon Sveriges Radios korrespondent i Beijing. Nu bor hon åter i Sverige och är kinareporter på Ekot, Sveriges Radio. 2023 släppte Hanna boken ”Den osynliga muren. Rapport från mitt misslyckade försök att bli kines”. 

Ulrika Ahlberg

Foto: privat

Jens Zingmark

Foto: privat

Hanna Sahlberg

Foto: privat