Folkbibliotek i ett förändrat politiskt landskap

Datum: 17/2 -23

Tid: 9.00-10.00

"Hur påverkas folkbibliotekens uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling då synen på vad demokrati är ifrågasätts? När definitionen av demokrati och vad ett demokratiskt samhälle innebär omförhandlas och omtolkas placeras folkbibliotekens uppdrag i en ny kontext.

I fokus för detta forskningsprojekt står bibliotekariers upplevda erfarenheter av den politiska utvecklingen i Sverige. En utgångspunkt är att kulturpolitiken som länge varit föremål för en bred politisk konsensus i ökande grad utgör en arena för ideologisk konflikt. Med utgångspunkt i bibliotekslagen används folkbiblioteket för att fånga upp och belysa politiska tendenser i samtiden av vikt för hela samhället."

Här låg Joacims och Hannas presentation i två veckor efter sändningen. Den är nu borttagen.


Till webbinaret behöver du inte anmäla dig. Tiden är en timme och vi försöker få tid till frågor på slutet. Det spelas inte in.

Anslut här: 

https://regionvasterbotten-se.zoom.us/j/86152655705