Är biblioteket en demokratifrämjande mötesplats?

Datum: 23/10 -23

Tid: 09.30-10.30

Är biblioteket en demokratifrämjande mötesplats? 


Välkommen på ett samtal om demokrati, bibliotek och demokratibegreppet. Delta gärna, i slutet av webbinariet släpper vi in alla deltagare i samtalet.


Lisa Engström, Hanna Carlsson och Fredrik Hanell har tillsammans skrivit artikeln  Revisiting the notion of the public library as a meeting place: challenges to the mission of promoting democracy in times of political turmoil(tillgänglig här) i vilken demokratibegreppet diskuteras i relation till folkbibliotek.


Såhär beskriver de studien som ligger till grund för artikeln:


"Vi undersöker hur bibliotekarier förstår och utför folkbibliotekens demokratiska uppdrag i en politiskt och socialt turbulent tid. I bibliotekssektorn, liksom inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning, är idén om biblioteket som en mötesplats med starkt demokratifrämjande potential väl etablerad. Men finns det idag anledning att ifrågasätta och problematisera idén om mötesplatsen? Med stöd av aktuell forskning diskuterar vi olika sätt att förstå, och i förlängningen stärka, folkbibliotekens roll i det demokratiska samhället."

Till webbinariet behöver du inte anmäla dig. Det spelas inte in.

Anslut till Zoom: 

https://regionvasterbotten-se.zoom.us/j/84004281593

Nedan fanns Lisa, Hanna och Fredriks presentation tillgänglig till och med den 6/11 -24. Nu är den borttagen.

Lisa Engström

Lunds universitet

Hanna Carlsson

Linnéuniversitetet

Fredrik Hanell

Linnéuniversitetet