Bibliotek mot rasism 

Printa egna knappar!

Bakgrund, kampanjen Bibliotek mot rasism

I september 2014  startade HelGe-biblioteken, biblioteken i Gävleborg, en gemensam kampanj mot rasism. Grundtanken var att göra ett tydligt ställningstagande mot rasism, och att detta ställningstagande skulle synas på alla bibliotek under kampanjperioden. Viktigt var att kampanjen skulle genomsyras av en positiv och inkluderande attityd, att arbetet mot rasism ger tillfälle att lyfta fram öppenhet, grundläggande värderingar och allt biblioteket faktiskt är för. Initiativet följdes av biblioteken i Västernorrland och Västerbotten som genomförde  kampanjen under 2015. 

Varför kampanjen? 

Kampanjmaterial anno 2022

Här har du en uppdaterad version av kampanjknappen att printa och trycka. Ladda ner och skriv ut i den storlek du vill!