Biblioteken, digitaliseringen och demokratin

September-november 2022

Biblioteken, digitaliseringen och demokratin
- ett material med föreläsningar och förslag på workshops

Bibliotekens demokratiska uppdrag är särskilt aktuellt nu i valtider. Men digitaliseringen har under längre tid gjort frågor kopplat till demokratins utveckling än mer brinnande. Nya plattformar och kanaler för samtal har gynnat det demokratiska samtalet där många kan delta, men också medfört spridning av propaganda, konspirationsteorier och ett ökat näthat. Vilken är bibliotekens roll i allt detta? Vågar biblioteken vara aktörer och bjuda in till ibland kontroversiella samtal? Vilka kunskaper behövs för att bli trygga i uppdraget? 

Brit Stakston, författare och mediestrateg, ger i två digitala föreläsningar en fördjupning på temat digitalisering och demokratin. På två möten gavs alla kommunala bibliotekschefer möjligheten att delta och på olika sätt stärkas i sitt arbete, och problematisera kring området. 

Utifrån Brits presentation, vilka utmaningar och möjligheter ser du/ni:

För vidare fortbildning och diskussion kan vi rekommendera dessa kurser och artiklar på Digiteket:

https://digiteket.se/inspirationsartikel/mik-utsikten-sociala-medier-och-demokratins-framtid/


https://digiteket.se/kurs/men-det-far-man-val-inte-saga-i-det-har-jakla-landet-censur-och-yttrandefrihetens-omfang/


https://digiteket.se/kurs/hur-bildsoker-man-i-google/


https://digiteket.se/inspirationsartikel/darfor-demokrati-om-bibliotek-och-demokrati/


https://digiteket.se/inspirationsartikel/vi-maste-ha-bra-content-ett-samtal-om-sociala-medier-och-bibliotek/


https://digiteket.se/inspirationsartikel/vaga-ta-plats-i-sociala-medier/


https://digiteket.se/kurs/tillganglig-kommunikation-pa-sociala-medier/