vad är ctrl+ ?

ctrl+ är ett projekt inom Digitalt först - med användaren i fokus och består av ett arbetsmateriel för att öka 9-12-åringars Medie- och informationskunnighet med särskilt fokus på integritet på nätet. Den här webben finns till för dig som är vuxen och använder materialet i ditt bibliotek.