Hva skal være YoungFish sin visjon?

En visjon består av en kjerneideologi (A) og hvor vi ser oss selv i fremtiden (B)

A Kjerneideologi = kjerneverdier og kjerneformål


A1 Hvilke kjerneverdier ønsker vi å ha?

  1. Samlende for alle i målgruppen
  2. Høy kvalitet i alt vi gjør
  3. Fremtidsrettet

A2 Hva er vårt kjerneformål?

 • YoungFish skal være et nettverk for unge i sjømatnæringen


B1

 • For hvem? Unge til og med 35.
 • Geografisk: YoungFish skal primært ha geografisk nedslagsfelt i Norge
 • Næringsavhengig? Alle som jobber i sjømatnæringen kan være medlem
 • Studenter? Ingen studenter i styret. Begrenset med studentplasser på treffet. Men YF er åpent for alle studenter.


B2

 • Om 10 år: Ledende nettverksorganisasjon i Norge og et forbilde for andre tilsvarende organisasjoner.