24.04.2019 Generalforsamling - Verv på valg

Nestleder m/ økonomiansvar:

Nestleder bistår leder på styremøter og fungerer som stedfortreder i leders fravær. Nestleder har og medansvar for koordinering av prosjekter i styret. Vervet som nestleder medfører også økonomiansvar. Økonomiansvarlig fører overordnet regnskap for organisasjonen etter styrets standard og har kontroll over bankkonto. Nestleder m/ økonomiansvar leder arbeidsgruppe med økonomiansvarlige i de respektive lokallagene.

Prosjektansvarlig:

Prosjektansvarlig har ansvar for medlemslister, lede og koordinere utvalgte prosjekter satt av styret, sende ut informasjon til medlemmer og koordinere informasjonsflyten på sosiale medier. Prosjektansvarlig har også hatt ansvar for YoungFish konferansen de siste tre årene.

Valgkomiteen:

Valgkomiteen kommer med en kvalifisert og vektet innstilling, men det er generalforsamlingen som velger styret. I forbindelse med generalforsamlingen 24.04.2019 er det to verv i styret som er på valg. Nestleder m/ økonomiansvar og prosjektansvarlig. Se mere informasjon om YoungFish, organisasjonens vedtekter, det sittende styre og organisasjonsstrukturen på www.youngfish.no

Ønsker du å stille til valg for en av de nevnte vervene kan du sende en søknad til valgkomiteen v. Erlend Vassbotten. Søknad bør inneholde fullt navn, fødselsdato, erfaring, bedrift du jobber i, stillingstittel, bosted, hvilket verv du søker, og en kort motivasjonstekst for hvorfor du ønsker deg inn i styret til YoungFish. Søknad kan sendes til erlendvassbotten@gmail.com.

Ytterligere informasjon:

For ytterligere informasjon om søknadsprosessen eller info om vervene, kan man kontakte Erlend (908 87 770) eller styrets leder Carl Johan (40 89 22 00) for en uformell prat. Søknadsfrist er søndag 10.03.2019.

Valgkomite

Erlend Vassbotten

Kathleen Mathisen

Anne Lorgen Riise

25.09.2018 YoungFish etablerer valgkomité

For å sikre en ideell styresammensetning også i fremtiden har YoungFish etablert valgkomité. Komiteen vil bestå av Anne Lorgen Riise, Kathleen Mathisen og Erlend Vassbotten.

«Vi er veldig fornøyd med at Anne, Kathleen og Erlend har takket ja til å bidra i YoungFish sin valgkomité. De vil hjelpe oss med fremtidig rekruttering og kvalitetssikring av prosessen rundt nye representanter til styret. Det vil alltid være Generalforsamlingen som er organisasjonen sitt øverste organ, men med disse tre burde forsamlingen kunne stole på at YoungFish sin fremtid blir godt ivaretatt. Vi ønsker at komiteen over tid skal jobbe strategisk med å rekruttere de beste unge hodene i næringen til styret. Med solid kunnskap om YoungFish, menneskelige ressurser, styre- og organisasjonsarbeid, er denne komiteen godt rustet for å kunne gjøre akkurat dette» - Carl Johan Sandberg, Styrets Leder YoungFish

Sammen med Jonas Langeteig etablerte Erlend Vassbotten YoungFish i 2014. Han kjenner organisasjonen bedre enn de fleste. Erlend jobber til daglig i Lerøy Seafood. Med seg får han verdifull kompetanse og erfaring i de to HR Direktørene. Både Kathleen Mathisen og Anne Logen Riise er to kjente navn i næringen gjennom sitt arbeid i konsernledelsen til henholdsvis Grieg Seafood og Marine Harvest. Ved siden av sitt virke i sjømatnæringen er Kathleen også, blant flere engasjement, leder av HR Norge Vest, mens Anne har flere aktive verv i Bergen- og Hordaland Høyre. Alle tre har fulgt YoungFish tett siden etableringen, og har et nettverk som dekker sjømatnæringen over hele landet.

Komiteen er positivt til å være med å forme veien videre for YoungFish. «Det å sitte i et styret i en organisasjon som YoungFish er svært givende med hensyn til personlig erfaring. En får nyttig erfaring innen styring og organisering, samt et unikt nettverk innenfor næringen. Man lærer i stor grad å samhandle med likesinnede som har et brennende engasjement for næringen. Vi vil oppfordre nysgjerrige medlemmer av YoungFish til å ta kontakt med oss i komiteen, om de skulle være interessert i en plass i styret. Et naturlig steg i første omgang er gjerne å bidra i lokallagene til YoungFish, men vi er åpne for alle henvendelser» - Erlend Vassbotten, valgkomiteen YoungFish.

Se mer informasjon om YoungFish sin valgkomité, og hvordan du kan kontakte den, på www.YoungFish.no

Foto: Grieg Seafood, Marine Harvest, Privat