School Board

Campton School Board

Danny Desrosiers - 2023 - Chair
ddesrosiers@pemibaker.org
Kelly Wieser - 2022
kwieser@pemibaker.org
Daniel Werman - 2024
dwerman@pemibaker.org
Donna Hiltz - 2022
dhiltz@pemibaker.org
Amanda Dileo-Guilbert - 2024
adileoguilbert@pemibaker.org

Ellsworth School Board

Karen Norris - 2023 - Chair
knorris@pemibaker.org
Mike O'Brien - 2022
mobrien@pemibaker.org
Donna O'Brien - 2024
dobrien@pemibaker.org

Holderness School Board

Carolyn Mello - 2024 - Chair
cmello@pemibaker.org
Wendy Mersch - 2023
wmersch@pemibaker.org
Joanne Pearce - 2022
jpearce@pemibaker.org
Michael Fischler - 2024
michaelfischler@pemibaker.org
Kristina Casey - 2022
kcasey@pemibaker.org

Plymouth School Board

Aimee Lee 2024 - Chair
alee@pemibaker.org
Fran Gonsalves - 2023
fgonsalves@pemibaker.org
Mike Watto - 2022
mwatto@pemibaker.org
Phil LaMoreaux - 2023
plamoreaux@pemibaker.org
Frank Valenti - 2024
fvalenti@pemibaker.org

Pemi Baker Regional School Board

Lisa Ash - 2024 - Chair
lash@pemibaker.org
Maureen Ebner - 2024
mebner
@pemibaker.org
Sam Brickley - 2022
sbrickley
@pemibaker.org
Peter Pettengill - 2023
ppettengill
@pemibaker.org
Bernie Sullivan - 2022
bsullivan
@pemibaker.org
Roger Scroggins - 2023
rscroggins
@pemibaker.org
Phil McCormack - 2024
pmccormack@pemibaker.org
Walter Joyce - 2022
wjoyce@pemibaker.org
Bonnie Acton - 2023
bacton@pemibaker.org
Barbara Noyes - 2024
bnoyes@pemibaker.org
Tim Naro - 2022
tnaro@pemibaker.org
Kristy Duris - 2024
kduris@pemibaker.org
Paul Pizzano - 2024
ppizzano@pemibaker.or

Rumney School Board

Roger Scroggins- 2023 - Chair
rscroggins@pemibaker.org
Doug Kenneally - 2022
dkenneally@pemibaker.org
Maureen O'Hara - 2022
mohara@pemibaker.org
Nicholas Burtt - 2024
nburtt@pemibaker.org
Juli Kelley - 2024
jkelley@pemibaker.org

Thornton School Board

Mark Fischler - 2024 - Chair
mfischler@pemibaker.org
Tara DiSalvo = 2023 - Vice Chair
tdisalvo@pemibaker.org
Greg Campbell - 2022
gcampbell@pemibaker.org
Diana Daigle - 2022
ddaigle@pemibaker.org
Joanne Marcotte - 2023
jmarcotte@pemibaker.org

Waterville Valley
School Board

Mike Fugal - 2024 - Chair
mfurgal@pemibaker.org
Mike Koppel - 2022
mkoppel@pemibaker.org
Tim Smith - 2023
tsmith@pemibaker.org

Wentworth School Board

Kathleen Mack - 2022 - Chair
kmack@pemibaker.org
Stephanie Clark - 2024
sclark@pemibaker.org
Lauren Youngs - 2023
lyoungs@pemibaker.org