Dokumendid

Parksepa Keskkooli arengukava 2018-2025

Lastevanemate mõttekoja ettepanekud

Mõttekoja ettepanekud, sügis 2017.pdf

Parksepa Keskkooli õppekava

2015_qppekava_yldosa.pdf

Parksepa Keskkooli põhimäärus

2018-12 Parksepa Keskkooli põhimäärus.pdf

Parksepa Keskkooli kodukord

Parksepa KK kodukord 2017-09-01.pdf

2019/2020 õa üldtööplaan

üldtööplaan 19-20.pdf

2019/2020 õppeaasta õppenõukogud

õppenõukogude ajakava 2019 2020.pdf

Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord Parksepa Keskkoolis

2019_opilaste_vastuvotmise_kord.pdf

Parksepa Keskkooli palga- ja töökorralduse põhimõtted

Parksepa Keskkooli palga- ja töökorralduse põhimõtted.pdf

Gümnaasiumi koolieksamite eristuskirjad


Gümnaasiumi ainekavad

Põhikooli ainekavad