Dokumendid

Parksepa Keskkooli arengukava 2018-2025

Parksepa Keskkooli arengukava 2018- 2025.pdf

Lastevanemate mõttekoja ettepanekud 18.10.2017

Mõttekoja ettepanekud, sügis 2017.pdf

Parksepa Keskkooli põhimäärus

Parksepa Keskkooli põhimäärus.pdf

Parksepa Keskkooli kodukord

Parksepa KK kodukord 2017-09-01.pdf

2017/2018 õa üldtööplaan

2017-2018 tööplaan.pdf

Parksepa Keskkooli õppekava

2015_qppekava_yldosa.pdf

Parksepa Keskkooli arengukava 2013-2017

Uus arengukava on saadetud vallavolikogule aruteluks ja kinnitamiseks.

2014_parksepa_kk_arengukava.pdf
2016-17_arengukava_tegevuskava.pdf

Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord Parksepa Keskkoolis

2015_opilaste_vastuvotmise_kord.pdf

Parksepa Keskkooli palga- ja töökorralduse põhimõtted

Parksepa Keskkooli palga- ja töökorralduse põhimõtted.pdf

Gümnaasiumi koolieksamite eristuskirjad

Gümnaasiumi ainekavad

Põhikooli ainekavad