Üldinfo

Kontakt

Kooli aadress:

Võru tee 4

Parksepa 65509

Võru maakond

Registreerimise kood: 75021356

Arve saaja: PARKSEPA KESKKOOL

Arve maksja: Võru Vallavalitsus (reg nr 77000393)

Kontod:

EE931010402007075008 (SEB)

EE602200221045260820 (Swedbank)

Kaupade/teenuste eest esitatavad elektroonilised arved palume saata aadressil – FFF2642@arved.ee

Raamatupidamisalaste küsimustega pöörduge palun aadressil taimi.tintso@voruvald.ee

E-mail:

info@parksepa.werro.ee

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi alates 1. septembrist 2017 Haridus- ja Teadusministeerium.

Võrumaa ekspert: Kaidi Maask tel 5687 6407, tel 735 0165, e-kiri Kaidi.Maask@hm.ee

Ekspertide põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Õppetundide ajad

E, K, N, R

1. 08.15 - 09.00

2. 09.10 - 09.55

3. 10.05 - 10.50

4. 11.10 - 11.55

5. 12.15 - 13.00

6. 13.20 - 14.05

7. 14.15 - 15.00

8. 15.10 - 15.55

Teisipäev

1. 8.15-8.55 (vahetund 10 min.)

2. 9.05-9.45 (vahetund 10 min)

3. 9.55-10.35 (10.35-10.55 söögivahetund 20 min)

4. 10.55-11.35 (11.35-11.50- söögivahetund 15 min)

5. 11.50 - 12.30 (12.30-12.45 - söögivahetund 15 min)

12.45 - 13.15 KLASSIJUHATAJATUND II-XII kl (30 min) - vahetund 10 min

6. 13.25-14.05 (vahetund 10 min)

7. 14.15-14.55 (vahetund 10 min)

8. 15.05-15.45

Telefon ja e-mail

Direktor - Ilmar Kesselmann

7868710

Õppealajuhataja - Anneli Plado

7868711

53269520

Sekretär - Kaidi Oja

7868717

Huvijuht - Egle Kõva

7868713

Majandusjuhataja - Peeter Lumi

7868712

Õpetajate tuba

7868714


Spordikompleks (tel/fax) - Kalev Palo

7868715

Söökla - Svetlana Hinn

7868718

Raamatukogu - Ruth Toots

7868716

Sotsiaalpedagoog - Esta Varik

59181311

Infojuht - Antti Leppik

5032174

Bussiajad

Õpilasliin 2019-2020.pdf

Õpilasliin

Liin-16-tabelplaan.pdf

Liin 16

101-2.pdf

Liin 101

12-4.pdf

Liin 12

Asukoht