ОУ "Любен Каравелов" - Русе

Портфолио на

Антоанета Иванова Николова

Старши учител

в начален етап


Моето професионално портфолио съдържа материали, документи и папки, които са доказателство за професионалните ми постижения.

То е винаги отворено, защото съм от учителите, които са готови за нови предизвикателства. Te ни правят по-ефективни там, където е нашето място - класната стая. Те ни доближават до онези, към които е насочена нашата работа - учениците.

Това е моята витрина с професионални постижения, но и мястото, където ще споделям своите търсения, своето развитие и своите битки.

Добре дошли!

ОУ "Любен Каравелов" - Русе

ул. Велико Търново" №19

Email: antoaneta.nikolova@oulkruse.org

Сайт на училището: https://oulkruse.org/