VALGFAG og SPRÅKLIG TILVALG på Sjetne skole

Bakgrunn for innføring av valgfag

Bakgrunnen for innføring av valgfag er at dei skal bidra til auka motivasjon og læring.

Innføring av valfag er eit av fleire tiltak for å nå målet om ei meir praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet.

Vurdering i valfag

Krava til vurdering er dei same for valfag som for alle andre fag. (UDIR.NO)


I 2019-20 tilbyr Sjetne skole disse valgfagene:

I 2019-20 tilbyr Sjetne skole disse språklige tilvalgsfagene: