Сторінка соціального педагога

Ніколаєва Лариса Вячеславівна - соціальний педагог Олександрійського професійного аграрного ліцею

(097)- 822-15-99

Lara_nikolaeva_2017@ukr.net

Педагогічне кредо: «Любити свого учня всяким: талановитим чи не дуже, веселим чи сумним, спокійним чи непосидючим… Спілкуватися з ним, навчати й радіти, бо учень – це свято, яке триває доти, поки ти є разом із ним». 

Професійне кредо: педагогу повинні бути притаманні якості близькі до материнських. 

Діяльність соціального педагога в закладах освіти передбачає створення умов для успішної соціалізації та адаптації учня, як процесу набуття ним соціальної компетентності, формування і ствердження його як особистості, входження в активне громадське життя. 

Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів та попередженнї впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості . 


ПРОБЛЕМА НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮ:  

                  Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій сучасного суспільства.

МЕТА:


ЗАВДАННЯ:

·        допомога здобувачеві освіти в адаптації під час вступу до закладу освіти;

·        робота з  «групою ризику» та здобувачами освіти які мають статуси;

·        допомога та підтримка підлітків у кризових ситуаціях;

·        соціально-педагогічна просвіта батьків;

·        соціально-педагогічна просвіта викладачів;

·        соціально-педагогічний супровід інклюзивної освіти, дітей з особливими освітніми потребами;

·        налагодити зв’язки з громадськістю;

·        вирішення конфліктних ситуацій серед учасників освітнього процесу;

·        забезпечити додержання основних соціально-правових потреб здобувача освіти;

·        вивчити особливості діяльності і розвитку учнів, мікроклімату груп;

·  спрогнозувати на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи;

·      забезпечити дотримання норм охорони та захисту прав дітей, представляти їх  інтереси у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, поліції, суді тощо);

·  профілактика правопорушень неповнолітніх, запобігання вживанню алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагування здорового способу життя.


Напрямки роботи соціального педагогаФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 


Соціальний педагог закладу освіти здійснює:

- соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;

- просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо;

- вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу (класу чи групи), шкільного, студентського колективу в цілому, молодіжних і дитячих громадських організацій.

Соціальний педагог закладу освіти бере участь у:

- роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;

- плануванні і реалізації завдань соціалізації здобувачів освіти, адаптації їх у новому колективі і соціальному середовищі;

- наданні допомоги дітям і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах або потребують посиленої педагогічної уваги чи мають особливі освітні потреби, в тому числі постраждалим від насильства та військових конфліктів.

Соціальний педагог закладу освіти, сприяє:

- взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам (законним представникам);

- захисту прав здобувачів освіти від будь-яких видів і форм насильства, представляє їхні інтереси у правоохоронних і судових органах тощо;

- формуванню у здобувачів освіти відповідальної поведінки, культури здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я;

- попередженню конфліктних ситуацій, що виникають під час освітнього процесу, запобіганню та протидії домашньому насильству.