Ölbruket

Ölbruket är en gammal organisation med rötter tillbaka till pipelinen mellan Chalmers och Pripps samt grundandet av pubben JA Pripps. Idag är Ölbruket en förening under Chalmers Studentkår med syftet att främja en god ölkultur. Detta görs genom diverse arrangemang anordnade av styrelsen såväl som av medlemmar. Mer om Ölbrukets historia går att finna här.

Låter det intressant? Missa inte att bli medlem, det är gratis!

Nyheter

Den 13:e Maj är det dags för Årsmöte följt av Galej! Detta är ett ljuvligt tillfälle att fira in vårens ankomst! Damma av fracken, stryk till balklänningen och putsa medaljerna för detta vill man inte missa! Årsmötet börjar kl 14:00 i HA1, som sedan leder till samling för Galej kl 16:00 vid Chalmers bibliotek. På årsmötet går vi igenom styrelsens arbete under året, samt väljer ut en ny styrelse! Galej sker på hemlig ort, som vi tar oss till via buss.

Pris: 150 kr

Dresskod: Högtidsdräkt

Anmälningsformulär:

https://forms.gle/vzmzp9FKjbQcSeGn6

Notera att du måste vara medlem! Det kan du bli här på hemsidan!

—--------------------------------------------------------

On the 13th of May we will have our annual meeting followed by a party! This is a wonderful opportunity to celebrate the coming of spring! Dust off the evening dress, and polish your medals because you would not want to miss this! The annual meeting starts at 14:00 at HA1, and the meeting for the party will be held at the Chalmers library at 16:00. The annual meeting will go over the boards work over the year, as well as selecting a new board for the upcoming year. Afterwards we will meet outside the Chalmers library, to take a bus to a secret destination.

Price: 150 SEK

Dresscode: White tie

Annual meeting:

https://forms.gle/vzmzp9FKjbQcSeGn6

Bare in mind that the event will be held in Swedish, and that you have to be a member of Ölbruket. You can become a member here on this very site!


Bryggkurser vecka 9!

Vi kör igen! Den 1:e och 2:a Mars har vi bryggkurser! Kolla in facebook för mer info!

Let's go again! On the first and second of March we hold more brewing courses! Check out our facebook for more information!

Facebook: https://www.facebook.com/olbruket 

Bryggkurser vecka 7!

Hej allesammans! Nu i veckan kör vi dubbla bryggkurser! Kolla in vår facebook för mer info!


Hello everyone! This we will arrange two brewing-courses! Check out our facebook for more information!


Facebook: https://www.facebook.com/olbruket


Det är vi som är Ölbrukets styrelse! Vi består av 9 studenter som jobbar för att sprida god ölkultur på Chalmers genom att skapa och stödja ölinspirerande roligheter arrangerade för och av våra medlemmar. Vi ansvarar även för bryggrummet vilket är gratis att boka som medlem. Mer information om styrelsen går att finna här.

Fervorem Credimus,

Styrelsen 22/23