Quiz 1

Da er det tid for quiz!

  • Jobb sammen i farvegrupper
  • Løs quizzen sammen
  • Send inn svaret deres.
  • Les over svaret deres og sjekk hvor mange spørsmål dere klarte å svare riktig på