Oppgave 2

Oppgave 2

Livet og hverdagen deres

Nå er det på tide at dere presenterer dere selv.

  • I filmen til i morgen skal dere fortelle om livet og hverdagen deres.
  • Det er også tid for å utforske nabospråkene svensk og dansk!
  • Dere skal bruke minst 10 ord på svensk eller dansk i filmen deres. I værktøykassen finnere dere ordbøkene deres
  • Husk! Filmen kan være maks tre minutter. Dersom dere trenger hjelp, kan dere bruke veiledningene "Veiledninger"
  • Når dere er ferdige med filmen, skal den leveres i google +

Veiledninger

Værktøykassen

Husk snakke tydelig slik at det er lettere å forstå dere!

Hold kameraet stabilt!

Husk lys, masse lys!

Gå gjerne tett på kameraet slik at lyden blir bedre.

Bruk gjerne musikk, men ikke samtidig som dere snakker.