Quiz

Quiz

Til Læreren

Fokus og veiledning

Quiz 1

Fokus: Norden

Temaet for quiz 1 er nasjonale attraksjoner og nasjonale kjenneetegn, i tillegg testes elevenes geografiske kunnskaper om Norden og de kunnskaper om nabospråkene norsk, svensk og dansk. Under quizzen blir eleverne bedt om å reflektere over forskjellige fakta f.eks: "Hva betyr det for et land å ha sitt eget flagg? Hvorfor har landene fått flaggene sine på så forskjellige tidspunkter?" Vi anbefaler at dere diskuterer disse reflektionene i klassen.


Quiz 2

Fokus: Språket i de tre landene Norge, Sverige og Danmark

Quizzen tar utgangspunkt i en kort film hvor tre unge fra Norge, Sverige og Danmark snakker sammen.


Quiz 3

Fokus: Norden

Vår første Kahoot og denne avvikler dere selv i klassen, når det passer dere.